پاورپوینت درس 12 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تحولات هویتی جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 12 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تحولات هویتی جهان اجتماعی

 پاورپوینت درس 12 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تحولات هویتی جهان اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 31 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

درس 12 تحولات هویتی جهان اجتماعی
((علل بیرونی)) ارتباط جهان های اجتماعی در چه صورتی به تحولات فرهنگی منجر می شود؟
ارتباط و دادوستد جهان های اجتماعی مختلف با یکدیگر عادی و متداول است، ولی این ارتباط می تواند شکل های مختلفی داشته باشد. چه شکلی از ارتباط به گسترش و پیشرفت یک جهان اجتماعی منجر می شود و چه شکلی از آن، تحولات فرهنگی را به دنبال می آورد؟ ((صرفه جویی، مصرف نکردن نیست، بلکه درست مصرف کردن است)). این جمله را همۀ ما بارها شنیدهایم.
خسیس و ولخرج در ظاهر متضاد یکدیگرند. ولی اگر دقیق تر نگاه کنیم، آنها در یک نقطۀ مهم اشتراک دارند و آن هم علاقۀ شدید هر دو به پول و مهم بودن پول برای آنهاست. پول برای هر دو، به جای اینکه یک وسیلۀ زندگی باشد، به هدف زندگی تبدیل شده است. ولخرج مهم بودن پول را با خرج کردن زیاد آن نشان می دهد و خسیس با خرج نکردن و انباشتن آن. شیوۀ زندگی خسیس و ولخرج دو شکل اشتباهِ مصرف است. مسئله، درست مصرف کردن است نه مصرف کردن یا مصرف نکردن! و البته باید دید در هر موقعیتی، مصرف درست چگونه است. ارتباط جهان های اجتماعی با یکدیگر نیز پذیرفته است و پرسش اساسی، نه در اصل ارتباط، بلکه در چگونگیِ آن است. به نظر شما شکل های صحیح و مفید یا غلط و مضر ارتباط جهان های اجتماعی کدام اند؟ روابط جهان های اجتماعی با یکدیگر می تواند شکل های متفاوتی داشته باشد که هرکدام از آنها آثار هویتی متفاوت به دنبال می آورد. این روابط گاهی در محدودۀ هنجارها و نمادها یا در شیوه های زندگی است و گاهی در سطح عقاید، آرمان ها و ارزش های اجتماعی است.
اگر جهان اجتماعی با حفظ عقاید، آرمان ها و ارزش های خود، با جهان های اجتماعی دیگر تعامل و داد و ستد داشته باشد و در محدودۀ هنجارها و شیوۀ زندگی، عناصری را از جهان اجتماعی دیگر بگیرد و درصورت لزوم، تغ ییرات لازم را در آنها پدید آورد، زمینۀ گسترش و پیشرفت خود را فراهم می آورد. جهان اسلام در سده های نخستینِ رویارویی با جهان های اجتماعی دیگر، با حفظ هویت فرهنگی خود به تعامل با آنها پرداخت و به همین دلیل، عناصر سازگار با هویت خود را از آنها گرفت و در موارد مورد نیاز، به بازسازی آن عناصر پرداخت. به دلیل اهمیتی که اسلام برای عقل و عقلانیت قائل است، جهان اسلام در مواجهه با فرهنگ یونان و روم، تنها عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ کرد و به تناسب جهان شناسی توحیدی خود در دانش های مختلف آنها دخل و تصرف کرد و عناصر اساطیری و مشرکانۀ آنها را نپذیرفت. اگر جهان اجتماعی در تعامل با جهان های دیگر، بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند، داد و ستد فرهنگی به لایههای عمیق آن سرایت می کند و درصورتی که به مرور زمان، به عقاید و آرمان های خود پشت کند، دچار تحولات هویتی می شود. جهان اجتماعی ای که در مسیر تحولات هویتی، ارزش ها و عقاید جهان اجتماعی دیگری را قبول کند، به آن ملحق می شود. جهان اسلام در رویارویی با فرهنگهای دیگر، زمینۀ تحولات هویتی آنها را پدید آورد. بسیاری از فرهنگ ها همانند مصر و ایران و … در تعامل با جهان اسلام، عقاید و ارزشهای توحیدی آن را پذیرفتند و به آن ملحق شدند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس 13 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت ایرانی

پاورپوینت درس 13 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت ایرانی

پاورپوینت درس 13 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت ایرانی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 30 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

درس 13 هویت ایرانی ((هویت فرهنگی ایران)) هویت ایرانی در گذر زمان، چه تحولاتی به خود دیده است؟
افراد معمولاً خودشان را با ویژگی هایی مانند قد، قیافه، پوشش، شغل، ثروت، قدرت، تبار خانوادگی، مهارت، علاقه، هنر، دانش، خلُق، ایمان، اعتقاد و… می شناسند و به دیگران معرفی می کنند.
گروه ها، اقوام، ملتها، امت ها و… نیز خودشان را با ویژگی هایی چون سرزمین، تاریخ، جمعیت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... می شناسند و به دیگران معرفی میکنند. ایران و ایرانی با چه ویژگی هایی شناخته می شود؟ اسلام چه تأثیری در هویت ایرانی داشته است؟ ندانی چو ایران نشست منست هنر نزد ایرانیان است و بس همه کیدلانند یزدان شناس دریغ است ایران که ویران شود چو ایران نباشد تن من مباد همه روی، کیسر به جنگ آوریم اگر سر به سر تن به کشتن دهیم اگر کُشت خواهد تو را روزگار . جهان سر به سر زیر دست منست ندادند شیر ژیان را به کس به نیکی ندارند از بد هراس کنام پلنگان و شیران شود بدین بوم و بر زنده یک تن مباد جهان بر بداندیش تنگ آوریم از آن به که کشور به دشمن دهیم چه نیکوتر از مرگ در کارزار . فردوسی در این ابیات چه تصویری از هویت ایرانی ارائه می کند؟ ایران سرزمینی است که بیش از هفت هزار سال قدمت دارد. در این سرزمین، همواره اقوام مختلفی زندگی کرده اند. هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام، هویتی توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر بود. روایتی از این هویت را در شاهنامۀ فردوسی می توان دید. اقوام مختلف ایرانی با آنکه هویت های اجتماعی متفاوتی داشتند، در عقاید و ارزش های آ یین زرتشت که با آموزه های اساطیری درآمیخته بود، هویت فرهنگی واحدی پیدا کردند. ایرانیان پس از آشنایی با اسلام، عناصر مشرکانه و اساطیری هویت خود را کنار گذاشتند و به تفسیر توحیدی از هویت خویش دست یافتند. عقاید و ارزش های توحیدی اسلام، ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت و هویت ایرانی به صورت بخشی از هویت جهان اسلام درآمد. فارسی دری از دیرباز به عنوان زبان سیاسی دربار ایران، زبان رسمی مشترک اقوام مختلفی بود که در سرزمین پهناور ایران زندگی می کردند. این زبان به دلیل مشارکت فعّال ایرانیان در حیات فکری جهان اسلام، از محدودۀ زبان سیاسی مشترک اقوام ایرانی فراتر رفت و به عنوان زبان دوم جهان اسلام، مرزهای امپراتوری های گورکانی و عثمانی را در نوردید و در مناطق مختلف جهان اسلام از هندوستان و تبت، تا آسیای صغیر و شبه جزیرۀ بالکان گسترش یافت. حیکمان و شاعرانی چون مولوی، سعدی، حافظ و… خدمات بی نظیری انجام دادند که موجب گسترش زبان فارسی در جهان اسلام شد. ایرانیان مسلمان معارف و هنرهایی تولید کردند که سایر مسلمانان برای دستیابی به آنها، نیازمند آموختن زبان فارسی بودند. بخش های مختلف جهان اسلام و از جمله ایران در تاریخ اسلامی خود با هجوم نظامی و سیاسی اقوام مختلف مواجه شده است. جهان اسلام چگونه با این هجمه ها مقابله می کرد؟ جهان اسلام طی سده های مختلف یا مانند آنچه در جنگ های صلیبی گذشت، به دفع مهاجمان پرداخت یا مانند آنچه در حملۀ مغول رخ داد، مهاجمان را درون خود جذب و هضم کرد.

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پکیج پاورپوینت های درس جامعه شناسی پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس چهاردهم)

پاورپوینت درس 1 جامعه شناسی پایه دهم انسانی کنش‌های ما

پاورپوینت درس 2 جامعه شناسی پایه دهم انسانی پدیده‌های اجتماعی

پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی پایه دهم انسانی جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 4 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تشریح جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 5 جامعه شناسی پایه دهم انسانی جهان‌های اجتماعی

پاورپوینت درس 6 جامعه شناسی پایه دهم انسانی پیامدهای جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 7 جامعه شناسی پایه دهم انسانی ارزیابی جهان‌های اجتماعی

پاورپوینت درس 8 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت فردی و اجتماعی

پاورپوینت درس 9 جامعه شناسی پایه دهم انسانی باز تولید هویت اجتماعی

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تغییرات هویت اجتماعی

پاورپوینت درس 11 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تحولات هویتی جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 12 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تحولات هویتی جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 13 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت ایرانی

پاورپوینت درس 14 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت ایرانی


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس 14 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت ایرانی

پاورپوینت درس 14 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت ایرانی

پاورپوینت درس 14 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت ایرانی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 46 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

درس 14 هویت ایرانی
((ابعاد جمعیتی و اقتصادی)) جمعیت هر جامعه چه رابطهای با هویت آن دارد؟
در معرفی جوامع به ویژگی های جمعیتی آنها مانند تعداد جمعیت، جوان و پیر، روستایی و شهری، بیکار و شاغل بودن جمعیت و… اشاره میکنند. چرا که جمعیت هر جامعه، بخشی از هویت آن محسوب میشود. چه رابطهای میان جمعیت و هویت جوامع وجود دارد؟ اولین شرط بقای هر جامعه، جمعیت آن است. وضعیتی را تصور کنید که جمعیت یک جامعه منقرض شود. در آن صورت، آن جامعه نابود می شود. در صورت نبود یا کمبود اعضای جامعه، بسیاری از فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر زمین می ماند. امّا آیا صرف اندازۀ جمعیت، کفایت می کند؟ آیا یک جمعیت غیرمسئول و بی تفاوت می تواند نیازهای جامعه را برطرف سازد؟ به نظر شما جمعیت هر جامعه، بر ثروت، امنیت، قدرت و منزلت آن در میان سایر جوامع چه تأثیری دارد؟ جمعیت یک جامعه چه رابطه ای با هویت آن دارد؟ جوامع مختلف برای تأمین جمعیت مطلوب خود، چه می کنند؟ جامعۀ ما از این نظر چه وضعیتی دارد؟ برای پاسخ به پرسش های بالا، لازم است برخی از مطالب اساسی کتاب را با هم مرور کنیم. در یکی از درس ها دربارۀ تفاوت جهان طبیعی و جهان اجتماعی بیان شد که جهان اجتماعی پدیده ای معنادار است. همچنین گفته شد که به آگاهی ها و معانی مشترکی که جهان اجتماعی براساس آن ساخته میشود، فرهنگ می گویند. آیا این درس را به یاد می آورید؟ در درس دیگری گفته شد که هویت هر جهان اجتماعی براساس فرهنگِ (عقاید و ارزش های کلان)) آن شکل می گیرد و به همین دلیل از آن به((هویت فرهنگی)) تعبیر میشود. آیا به یاد دارید این نکات را در چه درسی آموختید؟
یک بار دیگر رابطۀ آگاهی (معنا)، فرهنگ و هویت جهان اجتماعی را در کلاس بازگو کنید. تشریح این رابطه، به شما کمک میکند تا به رابطة جمعیت و هویت جهان اجتماعی پی ببرید. شما با گسترة جهان اجتماعی و چگونگی گسترش آن آشنایید. گسترش جهان اجتماعی از طریق گسترش فرهنگ و معانی آن صورت می گیرد. هر عاملی که در گسترش فرهنگ و معانی مؤثر باشد، در بسط هویت جهان اجتماعی اثرگذار است. راه گسترش هر فرهنگ، شناختن (اندیشیدن)، پذیرفتن و عمل کردن به آن است. شناختن و عمل کردن صرفاً از عهدۀ افراد و اعضای جهان اجتماعی برمی آید. اعضای جهان اجتماعی، حامل و عامل فرهنگ و معانی آن هستند. هرچه حاملان و عاملان یک فرهنگ و معانی آن بیشتر باشند، آن فرهنگ، بسط بیشتری می یابد. این روند را به خوبی میتوان در گسترش معانی و ارزش های خانواده مشاهده کرد. با ازدواج و تش یکل خانواده، مودّت و رحمت میان زن و مرد ایجاد میشود با تولّد اوّلین فرزند، مودّت و رحمت میان اعضای خانواده بیشتر میشود و رحمت و مودّتی که میان زن و شوهر وجود دارد، به رابطۀ فرزند و والدین نیز تسرّی می یابد. با تولّد فرزندان بعدی و بزرگ تر شدن خانواده، این معانی و ارزش ها گسترده تر می شود. با گسترش خانواده ها و ایجاد نسبت هایی چون پدربزرگ، مادربزرگ، خاله، دایی، عمّه، عمو، پسرعمو و… نظام خویشاوندی شکل می گیرد که باز هم زمینۀ گسترش بیشتر مودّت و رحمت را فراهم می سازد. 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پکیج پاورپوینت های درس جامعه شناسی پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس چهاردهم)

پاورپوینت درس 1 جامعه شناسی پایه دهم انسانی کنش‌های ما

پاورپوینت درس 2 جامعه شناسی پایه دهم انسانی پدیده‌های اجتماعی

پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی پایه دهم انسانی جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 4 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تشریح جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 5 جامعه شناسی پایه دهم انسانی جهان‌های اجتماعی

پاورپوینت درس 6 جامعه شناسی پایه دهم انسانی پیامدهای جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 7 جامعه شناسی پایه دهم انسانی ارزیابی جهان‌های اجتماعی

پاورپوینت درس 8 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت فردی و اجتماعی

پاورپوینت درس 9 جامعه شناسی پایه دهم انسانی باز تولید هویت اجتماعی

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تغییرات هویت اجتماعی

پاورپوینت درس 11 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تحولات هویتی جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 12 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تحولات هویتی جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 13 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت ایرانی

پاورپوینت درس 14 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت ایرانی


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس 1 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: ذاكَ هوَ اللّه

پاورپوینت درس 1 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: ذاكَ هوَ اللّه

پاورپوینت درس 1 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: ذاكَ هوَ اللّه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 23 اسلاید

 

همراه با ترجمه درس و پاسخ تمرین ها

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

اسلاید نمایشی عربی دهم انسانی 
درس اول
الدّرسُ الاوّلُ : ذاك هو اللهُ ﴿الحمدُ للّه الّذی خلق السّماوات و الارض و جعل الظُّلُمات و النّور﴾ اّلانعام: ۱


ستايش از آن خدايی است که آسمان‌ها و زمين را آفريد و تاريکی‌ها و روشنايی را بنهاد. ذاك هو اللهُ
آن همان خداوند است.
اُنظُر لتلك الشّجره ذات الغُصون النّضره
به آن درخت دارای شاخه‌های تر و تازه نگاه کن. 
کيف نمت من حبّةٍ و کيف صارت شجره
چگونه از دانه‌ای رشد کرد و چگونه درخت گردید 
فابحث و قُل من ذا الّذي یُخرجُ منها الثّمره
پس جست‌و جو کن و بگو این کیست که میوه را از آن بیرون می‌آورد. 
و انظُر إلی الشّمس الّتي جذوتُها مُستعره
و به خورشیدی که پارۀ آتش آن فروزان است، نگاه کن. 
فيها ضياءٌ و بها حرارةٌ مُنتشره
در آن روشنایی است و با آن حرارتی پراکنده است. 
من ذا الّذي أوجدها في الجوّ مثل الشّرره
و این کیست که آن را در هوا مانند پاره آتش پدید آورد. ذاك هو اللّهُ الّذي انعُمُهُ مُنهمره 
آن همان خداوندی است که نعمت‌هایش ریزان است. 
ذو حکمةٍ بالغةٍ و قُدرةٍ مُقتدره
دارای حکمتی کامل و قدرتی با اقتدار است.
اُنظُر إلی اللّيل فمن أوجد فيه قمره 
به شب نگاه کن پس چه کسی ماه را در آن پدید آورد.
و زانهُ بانجُمٍ کالدُّرر المُنتشره 
و آن را (شب) با ستارگانی مانند مرواریدهای پراکنده زینت داد.
و انظُر إلی الغيم فمن أنزل منهُ مطره
به ابر نگاه کن پس چه کسی باران را از آن نازل کرد. 
فصيّر الارض به بعد اغبرارٍ خضره
پس زمین را با آن (باران) بعد از غبار آلودگی (تیره رنگی)، سبز گردانید. 
و انظُر إلی المرء و قُل من شقّ فيه بصره
و به انسان نگاه کن و بگو چه کسی چشم را در او شکافت. (باز کرد) 
من ذا الّذي جهّزهُ بقُوّةٍ مُفتکره
و این کیست که او را نیرویی اندیشمند مجهز کرده است.
ذاك هو اللّهُ الّذي أنعُمُهُ مُنهمره
آن همان خداوندی است که نعمت‌هایش ریزان است. آموختن معنای کلمات بايد در خلال ترجمه متون و عبارات محقّق شود. 
اعلموا
صیغُ الافعال: با نام گذاری صيغه‌های فعل‌ها در دستور زبان عربی آشنا شويد. صباح الخير يا أخي.
صبح بخیر، ای برادرم.
صباح النّور و السُّرور.
صبح بخیر و شادی
کيف حالُك؟
حالت چطور است؟
أنا بخيرٍ، و کيف أنت؟
من خوبم، تو چطوری؟

زائرُ مرقد أميرالمُؤمنين عليّ (ع)
زائر مرقد امیرالمؤمنین علی (ع)
أحدُ المُوظّفين في قاعة المطار
یکی از کارمندان در سالن فرودگاه
السّلامُ عليکُم.
سلام علیکم.
و عليکُمُ السّلامُ و رحمةُ اللّه و برکاتُهُ.
سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.
 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس عربی پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس هشتم)

پاورپوینت درس 1 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: ذاكَ هوَ اللّٰهُ

پاورپوینت درس 2 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّاني: إنَّكُم مَسؤولونَ

پاورپوینت درس 3 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّالِثُ: مَطَرُ السَّمَكِ

پاورپوینت درس 4 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلتَّعايُشُ السِّلْميُّ

پاورپوینت درس 5 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: هذا خَلقُ اللّٰهِ

پاورپوینت درس 6 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّادِسُ: اَلْمَعالِمُ الْخَلّبَةُ

پاورپوینت درس 7 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّابِعُ: صِناعَةُ النِّفطِ

پاورپوینت درس 8 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: يا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس 2 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّاني: إنَّكُم مَسؤولونَ

پاورپوینت درس 2 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّاني: إنَّكُم مَسؤولونَ

پاورپوینت درس 2 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّاني: إنَّكُم مَسؤولونَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 28 اسلاید

 

همراه با ترجمه درس و پاسخ تمرین ها

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

اسلاید نمایشی عربی دهم انسانی 
درس دوم
الدّرسُ الثّاني: إنّكُم مسؤولون قال رسولُ الله (ص): إنّي مسؤولٌ و إنّکُم مسؤولون.


بی‌گمان من و شما مسئول هستيم. «إنّكُم مسؤولون»به راستی که شما مسئول هستید.
کانت سُميّةُ بانتظار والدتها بعد انتهاء الدّوام المدرسيّ،سميّه بعد از پايان کار مدرسه برای بازگشت به خانه منتظر مادرش بود.
و کانت حُجُراتُ المدرسة مُغلقةً، و کانت مُديرةُ المدرسة و بعضُ المُدرّسات ينتظرن أن تفرُغ المدرسةُ من الطّالبات.
و مدير مدرسه و برخي از معلّم‌ها منتظر بودند (انتظار مي‌کشيدند) که مدرسه از دانش آموزان خالي گردد.
عندئذٍ سمعت سُميّةُ صوت مُکيّف الهواء من إحدی الحُجُرات،
در اين هنگام سميّه صدای کولر را از يکی از اتاق‌ها شنيد، و چراغ‌ها را از پنجره‌ها ديد. فظنّت أنّ طالبات صفٍّ آخر في حصّة تقويةٍ، أو يُمارسن نشاطاً حُرّاً؛ و عندما نظرت بدقّةٍ، وجدت الحُجرة فارغةً
گمان کرد که دانش آموزان کلاسی ديگر در کلاس تقويتی‌اند، یا مشغول فعّاليّت آزادند؛ و آنگاه که با دقّت نگاه کرد، اتاق را خالی يافت.
و بابها مُغلقاً، فذهبت إلی مُديرة المدرسة، و أخبرتها بما شاهدت، فشکرتها المُديرةُ، و طلبت من سُميّة إطفاء المصابيح و المُکيّف.عندئذٍ شاهدت المُديرةُ طالبةً باسم فاطمة؛ کانت فاطمةُ تذهبُ لإغلاق حنفيّة الماء الّتي کانت مفتوحةً قليلاً.
در اين هنگام مدير دانش آموزی به نام فاطمه را ديد؛ اين دانش آموز [داشت] برای بستن شير آبی که کمی باز بود می‌رفت. و في صباح اليوم التّالي، شکرت مُديرةُ المدرسة في الاصطفاف الصّباحيّ سُميّة و فاطمة لاهتمامهما بالمرافق العامّة.
و در صبح روز بعد، مدير مدرسه در صف صبحگاه از سميّه و فاطمه به خاطر توجّه آنها به تأسيسات عمومی سپاسگزاری کرد.
و في حصّة العُلوم الاجتماعيّة، قامت رُقيّةُ و سألت المُدرّسة:
و در زنگ دانش اجتماعی رقیه برخاست و از معلّم پرسيد:
«ما المقصودُ بالمرافق العامّة؟»أجابت المُدرّسةُ: «هي الماکنُ الّتي تمتلکُها الدّولةُ، و ينتفعُ بها النّاسُ جميعاً. إذا فهمت معناها، فاذکُري لنا أمثلةً للمرافق العامّة.»أجابت رُقيةُ: «المدارسُ و الهواتفُ العامّةُ و المُستشفياتُ و المُستوصفاتُ و المتاحفُ و المکتباتُ و دوراتُ المياه و الحدائقُ العامّةُ و الاشجارُ علی الرّصيف و أعمدةُ الکهرباء ...»
رقیه جواب داد: «مدرسه‌ها، تلفن‌های عمومی و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، موزه‌ها و کتابخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی و پارک‌های عمومی و درختان پیاده رو و تیرها برق و...» أجابت المُدرّسةُ: «أحسنت، و الحفاظُ علی هذه المرافق واجبٌ علی کُلّ مُواطنٍ.»
معلم جواب داد: «آفرین، حفاظت از این تأسیسات بر هر شهروندی واجب است.»
سألت الطّالباتُ بتعجُّبٍ: «لم و کيف؟! ذلك واجبُ الدّولة.»
دانش‌آموزان با تعجب پرسیدند: «چرا و چگونه؟! آن وظیفه دولت است.»اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس 3 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّالِثُ: مَطَرُ السَّمَكِ

پاورپوینت درس 3 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّالِثُ: مَطَرُ السَّمَكِ

پاورپوینت درس 3 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّالِثُ: مَطَرُ السَّمَكِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 27 اسلاید

 

همراه با ترجمه درس و پاسخ تمرین ها

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

اسلاید نمایشی عربی دهم انسانی 
درس سوم
الدّرسُ الثّالثُ: مطرُ السّمك ﴿الله الّذی يُرسلُ الرّياح فتُثيرُ سحاباً فيبسُطُهُ فی السماء...﴾ الرّوم: 4


خدا همان کسی است که بادها را می‌فرستد و ابری را برمی‌انگيزد و آن را در آسمان می‌گستراند. مطرُ السّمك
باران ماهی
هل تُصدّقُ أن تری في يومٍ من الايّام أسماكاً تتساقطُ من السّماء؟! إنّ نُزول المطر و الثّلج من السّماء شيءٌ طبيعيٌّ؛ ولکن أ يُمکنُ أن نری مطر السّمك؟! هل تظُنُّ أن يکون ذلك المطرُ حقيقةً و ليس فلماً خياليّاً؟! حسناً فانظُر إلی هذه الصُّور حتّی تُصدّق.
آیا باور می‌کنی که در روزی از روزها ماهی‌ها را ببینی که از آسمان فرو می‌ریزد (می‌افتد)؟ همانا نزول باران و برف از آسمان امری (چیزی) طبیعی است؛ ولی آیا ممکن است که باران ماهی را ببینیم؟ّ! آیا گمان می‌کنی که آن باران حقیقت باشد و فیلمی خیالی نیست؟ بسیار خوب پس به این عکس‌ها نگاه کن تا باور کنی. اُنظُر بدقّةٍ؛ أنت تُشاهدُ سُقوط الاسماك من السّماء؛ کأنّ السّماء تُمطرُ أسماکاً.
به دقت نگاه کن؛ تو افتادن ماهی‌ها را از آسمان می‌بینی؟ گویا آسمان ماهی می‌بارد.
يُسمّي النّاسُ هذه الظّاهرة الطّبيعيّة «مطر السّمك». حيّرت هذه الظّاهرةُ النّاس سنواتٍ طويلةً فما وجدوا لها جواباً. يحدُثُ «مطرُ السّمك» سنويّاً في جُمهوريّة الهُندوراس في أمريکا الوُسطی.
مردم این پدیدۀ طبعیی را «باران ماهی» می‌نامند. این پدیده سال‌های طولانی مردم را به حیرت انداخت پس جوابی برای آن نیافتند. باران ماهی سالانه در جمهوری هندوراس در آمریکای میانه پدید می‌آید. تحدُثُ هذه الظّاهرةُ مرّتين في السّنة أحياناً. فيُلاحظُ النّاسُ غيمةً سوداء عظيمةً و رعداً و برقاً و رياحاً قويّةً و مطراً شديداً لمُدّة ساعتين أو أکثر ثُمّ تُصبحُ الارضُ مفروشةً بالاسماك، فيأخُذُها النّاسُ لطبخها و تناوُلها.
این پدیده احیاناً دو بار در سال پدید می‌آید، پس مردم ابرهای سیاه بزرگی و رعد و برقی و بادهایی قوی و بارانی شدید را به مدت دو ساعت یا بیشتر ملاحظه می‌کنند سپس زمین با ماهی‌ها پوشیده می‌شود، پس مردم برای پختن و خوردنشان آنها را می‌گیرند. حاول العُلماءُ معرفة سرّ تلك الظّاهرة العجيبة؛ فأرسلوا فريقاً لزيارة المکان و التّعرُّف علی الاسماك الّتي تتساقطُ علی الارض بعد هذه الامطار الشّدیدة، فوجدوا أنّ أکثر الاسماك المُنتشرة علی الارض من نوعٍ واحدٍ، ولکنّ الغريب في الامر أنّ الاسماك ليست مُتعلّقةً بالمياه المُجاورة بل بمياه المُحيط الاطلسيّ الّذي يبعُدُ مسافة مائتي کيلومترٍ عن محلّ سُقوط الاسماك. ما هو سببُ تشکيل هذه الظّاهرة؟! 
دانشمندان برای شناختن راز آن پدیدۀ عجیب تلاش کردند؛ پس گروهی را برای دیدن مکان و شناسایی ماهی‌هایی که بعد از این باران شدید به زمین افتادند، فرستادند، پس دریافتند که همه ماهی‌ها پراکنده بر زمین به یک حجم (اندازه) و یک نوع هستند، اما نکته عجیب در این امر این است که ماهی‌ها متعلق به آب‌های اطراف نیستند بلکه متعلق به آب‌های اقیانوس اطلس که مسافت دویست کیلومتر از محل افتادن ماهی‌ها فاصله دارد، می‌باشد. علت تشکیل این پدیده چیست؟! 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس عربی پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس هشتم)

پاورپوینت درس 1 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: ذاكَ هوَ اللّٰهُ

پاورپوینت درس 2 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّاني: إنَّكُم مَسؤولونَ

پاورپوینت درس 3 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّالِثُ: مَطَرُ السَّمَكِ

پاورپوینت درس 4 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلتَّعايُشُ السِّلْميُّ

پاورپوینت درس 5 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: هذا خَلقُ اللّٰهِ

پاورپوینت درس 6 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّادِسُ: اَلْمَعالِمُ الْخَلّبَةُ

پاورپوینت درس 7 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّابِعُ: صِناعَةُ النِّفطِ

پاورپوینت درس 8 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: يا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس 4 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلتَّعايُشُ السِّلْميُّ

پاورپوینت درس 4 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلتَّعايُشُ السِّلْميُّ

پاورپوینت درس 4 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلتَّعايُشُ السِّلْميُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 27 اسلاید

 

همراه با ترجمه درس و پاسخ تمرین ها

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

اسلاید نمایشی عربی دهم انسانی 
درس چهارم
الدّرسُ الرّابعُ: التّعايُشُ السّلميُّ ﴿إن هذه امّتُکُم امّةً واحدةً و انا ربُّکُم فاعبُدون﴾ الانبياء: ۹۲بی گمان اين امّت شماست؛ امّتی يگانه و من پروردگارتان هستم، پس مرا بپرستيد. التّعايُشُ السّلمي
همزیستی مسالمت آمیز
لقد کانت رسالةُ الإسلام علی مرّ العُصور قائمةً علی أساس المنطق و اجتناب أيّ إساءةٍ؛ فإنّ اللّه يقولُ:
رسالت اسلام با گذشت عصرها بر اساس منطق و دوری از بدی بوده است؛ همانا خداوند می‌فرماید:
﴿و لا تستوي الحسنةُ و لا السّیئةُ ادفع بالّتي هي احسن فإذا الّذی بینك و بینهُ عداوةٌ کانّهُ وليٌّ حمیمٌ﴾ فُصّلت:34
«نیکی و بدی برابر نیست {همواره} با بهترین روش، بدی آن‌ها را دفع کن پس آن‌گاه آن کسی که بین تو و بین او دشمنی است، گویا او (که با تو سر دشمنی دارد) با تو دوست و گرم و صمیمی است.» إنّ القُرآن يأمُرُ المُسلمين الّا يسُبّوا معبودات المُشرکين و الکُفّار فهو يقولُ:
همانا قرآن به مسلمانان امر می‌كند كه به معبودهای مشكران و كفار دشنام ندهيد پس می‌فرمايد:
﴿و لا تسُبّوا الّذین یدعون من دون الله فیسُبّوا الله ...﴾ الانعام: 108
«و کسانی که به جای الله می‌خوانند (می‌پرستند) دشنام ندهید که آنها نیز به الله دشنام دهند.»
الإسلامُ يحترمُ الاديان الإلهيّة؛ ﴿قُل يا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمةٍ سواءٍ بيننا و بينکُم الّا نعبُد إلّا الله و لا نُشرك به شیئاٍ﴾ آلُ عمران: 64
دین اسلام به همه ادیان احترام می‌گذارد. «بگو ای اهل کتاب به سوی سخنی بیایید که در بین ما و بین شما یکسان است که جز خداوند را عبادت نکنیم و به او شرک نورزیم.»
يُؤکّدُ القُرآنُ علی حُرّيّة العقيدة: ﴿لا إکراه في الدّين…﴾ البقرة: 256
قرآن به آزادی عقیده تأکید می‌کند: «هیچ اجباری در دین نیست....» لا يجوزُ الإصرارُ علی نقاط الخلاف و علی العدوان، لانّهُ لا ينتفعُ به أحدٌ؛ و علی کُلّ النّاس أن يتعايشوا مع بعضهم تعايُشاً سلميّاً، مع احتفاظ کُلٍّ منهُم بعقائده؛
اصرار بر نقاط اختلاف و دشمنی جایز نیست. زیرا کسی از آن سود نمی‌برد؛ و بر همۀ مردم است که با حفظ عقادیشان با یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشند،
لانّهُ ﴿کُلُّ حزبٍ بما لدیهم فرحون﴾ الرّوم: 32
زیرا «هر گروهی(فرقه‌ای) به آن چه دارد خوشحال است.»
البلادُ الإسلاميّةُ مجموعةٌ من الشُّعوب الکثيرة، تختلفُ في لُغاتها و ألوانها.
سرزمین‌های اسلامی مجموعه‌ای هستند از ملت‌های زیاد که در زبان‌ها و رنگ‌هایشان اختلاف دارند. قال اللّهُ تعالی: ﴿یا ایُّها االنّاسُ إنّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثی و جعلناکُم شُعوباً و قبائل لتعارفوا إن اکرمکُم عند الله اتقاکُم﴾ الحُجُرات: 13
خداوند بزرگ و متعال فرمود: «ای مردم همانا شما را از مرد و زنی آفریدم و شما را ملت‌ها و قبیله‌هایی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شما است.»
یامُرُنا القرانُ بالوحدة. ﴿و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا …﴾ آلُ عمران: 103
قرآن ما را به وحدت امر می‌کند. «و همگی به ریسمان خداوند چنگ بزنید و پراکنده نشوید...»اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس 5 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: هذا خَلقُ اللّهِ

پاورپوینت درس 5 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: هذا خَلقُ اللّهِ

پاورپوینت درس 5 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: هذا خَلقُ اللّهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 29 اسلاید

 

همراه با ترجمه درس و پاسخ تمرین ها

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

اسلاید نمایشی عربی دهم انسانی 
درس پنجم
الدّرسُ الخامسُ: هذا خلقُ اللّه با پاسخ ﴿قُل سيروا في الارض فانظُروا كيف بدأ الخلق﴾ العنکبوت: 20

بگو در زمين بگرديد و بنگريد چگونه [خداوند] آفرينش را آغاز کرد. ﴿هذا خلقُ الله﴾ لقمان: 11این آفرینش خداوند است
الغوّاصون الّذين ذهبوا إلی أعماق المُحيط ليلاً، شاهدوا مئات المصابيح المُلوّنة الّتي ينبعثُ ضوؤُها من الاسماك المُضيئة، و تُحوّلُ ظلام البحر إلی نهارٍ مُضيءٍ يستطيعُ فيه الغوّاصون التقاط صُورٍ في أضواء هذه الاسماك. اکتشف العُلماءُ أنّ هذه الاضواء تنبعثُ من نوعٍ من البکتيريا المُضيئة الّتي تعيشُ تحت عُيون تلك الاسماك. هل يُمکنُ أن يستفيد البشرُ يوماً من تلك المُعجزة البحريّة، و يستعين بالبکتيريا المُضيئة لإنارة المُدُن؟
غوّاصانی که شبانه به اعماق (ژرفای) اقيانوس رفته اند، صدها چراغ برقی دارای رنگ‌های متعدّد را ديده‌اند که نورشان از ماهیهای درخشنده فرستاده می‌شود. (تابیده می‌شود) و تاريکی دريا را به روز روشن تبديل می‌کنند که غوّاصان در آن می‌توانند در نور اين ماهی‌ها عکس بگيرند. دانشمندان کشف کرده‌اند که اين روشنايی‌ها از گونه‌ای باکتری درخشانی که زير چشمان اين (آن) ماهی‌ها زندگی می‌کنند ارسال می‌شود. آيا ممکن است که روزی بشر از این (آن) معجزۀ دريايی استفاده کند و بتواند برای روشن کردن شهرها از باکتری درخشان ياری بجويد؟ رُبّما يستطيعُ ذلك، لانّهُ «من طلب شيئاً و جدّ وجد.» 
شايد بتواند اين (آن) کار را انجام دهد؛ زيرا هرکس چيزی بخواهد و تلاش کند می‌يابد.
إنّ لسان القطّ سلاحٌ طبّيٌّ دائمٌ، لانّهُ مملوءٌ بغُددٍ تُفرزُ سائلاً مُطهّراً، فيلعقُ القطُّ جُرحهُ عدّة مرّاتٍ تّی يلتئم. 
بی‌گمان زبان گربه سلاح پزشکی هميشگی است؛ زيرا پر از غدّه‌هايی است که مايعی پاک کننده ترشّح می‌کند، در نتيجه گربه زخمش را چند بار می ليسد تا بهبود يابد(التیام یابد). 
إنّ بعض الطُّيور و الحيوانات تعرفُ بغريزتها الاعشاب الطّبّيّة و تعلمُ کيف تستعملُ العُشب المُناسب للوقاية من الامراض المُختلفة؛ و قد دلّت هذه الحيواناتُ الإنسان علی الخواصّ الطّبّيّة لکثيرٍ من النّباتات البرّيّة و غيرها.
بی‌گمان برخی پرندگان و جانوران با غريزۀ خود گياهان دارويی را می‌شناسند و می‌دانند چگونه گياه مناسب برای پيشگيری از بيماری‌های گوناگون به کار ببرند؛ اين جانوران انسان را برای خاصيت‌های پزشکی بسياری از گياهان خشکی و غيره راهنمايی کرده‌اند.ج إنّ أغلب الحيوانات إضافةً إلی امتلاکها للُغةٍ خاصّةٍ بها، تملكُ لُغةً عامّةً تستطيعُ من خلالها أن تتفاهم مع بعضها، فللغُراب صوتٌ يُحذّرُ به بقيّة الحيوانات حتّی تبتعد سريعاً عن منطقة الخطر، فهو بمنز لة جاسوسٍ من جواسيس الغابة.
بی‌گمان بيشتر جانوران افزون بر داشتن زبان ويژۀ خود زبانی عمومی دارند که با آن می‌توانند [سخن] يکديگر را بفهمند، کلاغ صدايی دارد که با آن به بقيۀ جانوران هشدار می‌دهد تا زود (سریع) از منطقۀ خطر دور شوند، او به مانند جاسوسی از جاسوسان جنگل است.

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس عربی پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس هشتم)

پاورپوینت درس 1 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: ذاكَ هوَ اللّٰهُ

پاورپوینت درس 2 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّاني: إنَّكُم مَسؤولونَ

پاورپوینت درس 3 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّالِثُ: مَطَرُ السَّمَكِ

پاورپوینت درس 4 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلتَّعايُشُ السِّلْميُّ

پاورپوینت درس 5 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: هذا خَلقُ اللّٰهِ

پاورپوینت درس 6 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّادِسُ: اَلْمَعالِمُ الْخَلّبَةُ

پاورپوینت درس 7 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّابِعُ: صِناعَةُ النِّفطِ

پاورپوینت درس 8 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: يا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس 6 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّادِسُ: اَلْمَعالِمُ الْخَلّبَةُ

پاورپوینت درس 6 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّادِسُ: اَلْمَعالِمُ الْخَلّبَةُ

پاورپوینت درس 6 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّادِسُ: اَلْمَعالِمُ الْخَلّبَةُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 27 اسلاید

 

همراه با ترجمه درس و پاسخ تمرین ها

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

اسلاید نمایشی عربی دهم انسانی 
درس ششم
الدّرسُ السّادسُ: المعالمُ الخلّبةُ ﴿ قُل سيروا فی الارض فانظُروا کيف کان عاقبةُ الّذین من قبلُ﴾ الرّوم: 


بگو در زمين بگرديد و بنگريد سرانجام پيشينيان چگونه بوده است. المعالمُ الخلّابةُ
آثار جذاب
إنّ إيران من الدُّول الجميلة في العالم و المشهورة بالکثير من المناطق الخلّابة و المعالم التّاريخيّة و الثّقافيّة؛ و فيها صناعاتٌ يدويّةٌ تجذبُ السّائحین من کُلّ العالم.
ايران از کشورهای زيبای جهان و مشهور به بسياری از مناطق جذّاب و آثار تاريخی و فرهنگی است و در آن صنايع دستی وجود دارد که گردشگران را از همۀ جهان جذب می‌کند.
شهدت إيرانُ في السّنوات الاخيرة نُمُوّاً ملحوظاً في السّياحة، فهي تستطيعُ أن تحصُل من السّياحة علی ثروةٍ عظيمةٍ بعد النّفط. يری بعضُ السّائحین إيران بلداً مُمتازاً لقضاء العُطُلات.
ايران در سال‌های اخير رشد قابل ملاحظه‌ای را در گردشگری شاهد بوده است. ايران می‌تواند از گردشگری ثروت عظيمی را پس از نفت به دست بياورد. برخی گردشگران، ايران را سرزمينی عالی برای گذراندن تعطيلات می‌بينند. قامت مُنظّمةُ اليونسکو بتسجيل مُدُنٍ و مناطق ثقافيّةٍ و تاريخيّةٍ إيرانيّةٍ في قائمة التُّراث العالميّ؛ لانّها تجذبُ کثيراً من السّائحین إليها.
سازمان يونسکو به ثبت شهرها و مناطق فرهنگی و تاريخی ايران در ليست ميراث جهانی اقدام کرده است؛ زيرا ايران بسياری از گردشگران را به سوی خود جذب میکند.
من الآثار و المعالم التّاريخيّة في إيران:
از آثار و نشانه‌های تاريخی ايران: مرقدُ الإمام الرّضا (ع) و مرقدُ الفردوسيّ في مشهد، و مرقدُ السّيّدة معصومة (س) بمدينة قُم وآثارُ برسبوليس و مقبرتا حافظٍ و سعديٍّ في مُحافظة فارس، و «طاق بُستان» و «کتيبة بيستون» في مُحافظة کرمانشاه و قلعةُ «فلك الافلاك»
في خُرّم آباد، و قلعةُ الوالي و غاباتُ البلّوط في إيلام و «حمّام کنجعلي خان» في مُحافظة کرمان المشهورة بإنتاج الفُستُق و السّجّاد،
آثار پرسپوليس و دو آرامگاه حافظ و سعدی در استان فارس و کتيبۀ بيستون و طاق بستان و کتيبۀ بيستون در استان کرمانشاه و مرقد امام رضا (ع) و فردوسی در مشهد و مرقد بانو معصومه (س) در شهر قم و قلعۀ فلک الافلاک در خرّم آباد و قلعۀ والی و جنگلهای بلوط در ايلام و حمّام گنجعلی خان در استان کرمان مشهور به توليد پسته و قالی و شلّالاتُ شوشتر و مقبرةُ النّبيّ دانيال (ع) في خوزستان، و مرقدُ ابن سينا العالم المشهور في العالم، و کهفُ علي صدر و هو من أطول الکهوف المائيةّ في العالم في همدان، و العماراتُ الاثريّةُ في إصفهان و قد سجّلتها مُنظّمةُ اليونسکو الدُّوليّةُ في قائمة التُّراث العالميّ، أمّا المُحافظاتُ الشّماليّةُ الثّلاثُ علی شاطئ بحر قزوين فهي رائعةٌ بمناظرها الجميلة، و کأنّها قطعةٌ من الجنّة فهي مُناسبةٌ للبطاقات البريديّة.
و آبشارهای شوشتر و آرامگاه دانيال پيامبر (ع) در خوزستان و مرقد ابن سينا دانشمند نامدار در جهان و غار علی صدر از بزرگترين غارهای آبی جهان در همدان و ساختمان‌های تاريخی در اصفهان که سازمان جهانی يونسکو آن را در ليست ميراث جهانی ثبت کرده است. 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس عربی پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس هشتم)

پاورپوینت درس 1 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: ذاكَ هوَ اللّٰهُ

پاورپوینت درس 2 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّاني: إنَّكُم مَسؤولونَ

پاورپوینت درس 3 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّالِثُ: مَطَرُ السَّمَكِ

پاورپوینت درس 4 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلتَّعايُشُ السِّلْميُّ

پاورپوینت درس 5 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: هذا خَلقُ اللّٰهِ

پاورپوینت درس 6 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّادِسُ: اَلْمَعالِمُ الْخَلّبَةُ

پاورپوینت درس 7 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّابِعُ: صِناعَةُ النِّفطِ

پاورپوینت درس 8 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: يا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس 7 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّابِعُ: صِناعَةُ النِّفطِ

پاورپوینت درس 7 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّابِعُ: صِناعَةُ النِّفطِ

پاورپوینت درس 7 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّابِعُ: صِناعَةُ النِّفطِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 29 اسلاید

 

همراه با ترجمه درس و پاسخ تمرین ها

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

 اسلاید نمایشی عربی دهم انسانی 
درس هفتم
اَلدَّرْسُ السّابِعُ: صِناعَةُ النِّفطِ ﴿هو انشاکُم من الارض و استعمرکُم فیها﴾ هود: ۶۱


او شما را از زمین پدید آورد و خواستار آباد کردن آن از شما شد.
صناعةُ النّفط
صنعت نفت
کيف نحصُلُ علی النّفط؟
چگونه نفت را به دست می‌آوريم؟
يستخرجُ الإنسانُ النّفط من باطن الارض؛ و هذا الاستخراجُ في بعض الاوقات يستغرقُ وقتاً طويلاً، لانّ الحفر يکونُ في طبقات الصُّخور.
انسان نفت را از درون زمين استخراج می‌کند و گاهی اين استخراج وقت بسياری می‌گيرد؛ زيرا حفر در طبقات صخره‌هاست.
في إيران ثرواتٌ کثيرةٌ في باطن الارض؛ بلادُنا غنيّةٌ بالنّفط و الغاز و هي تُصدّرُ قسماً منهُما إلی البُلدان الصّناعيّة.
در ايران ثروت‌های بسياری درون زمين وجود دارد. کشور ما سرشار از نفت و گاز است و بخشی از آنها را به کشورهای صنعتی صادر می‌کند. عرف الإنسانُ النّفط من قديم الزّمان و کان يجمعُهُ من سطح الارض و يستفيدُ منهُ کوقودٍ و لمُعالجة الامراض الجلديّة.
انسان نفت را از ديرباز شناخته است و آن را از سطح زمين جمع می‌کرد و به عنوان سوخت و برای درمان بيماری‌های پوستی از آن استفاده می‌کرد.
يحفرُ العُمّالُ بئراً و يضعون أُنبوباً فيها، فيصعدُ النّفطُ بواسطة الانبوب، و يُفتحُ و يُغلقُ الانبوبُ بحنفیّاتٍ. *
انسان چاهی را حفر می‌کند و در آن لوله‌ای می‌گذارد. نفت به وسيلۀ لوله بالا می‌رود. لوله با کليدهايی باز و بسته می‌شود.
نقلُ النّفط عبر الانابيب أقلُّ خطراً و نفقةً من نقله بناقلات النّفط؛ و لتسهيل نقل النّفط بواسطة الانابيب عبر المُنحدرات تُستخدمُ آلاتٌ لتقليل الضّغط حتّی تبقی الانابيبُ سالمةً.
انتقال نفت از راه لوله‌ها کم خطرتر و کم هزينه‌تر از انتقال آن از راه نفت کش‌هاست و برای آسان سازی انتقال نفت به وسيلۀ لوله‌ها از سرازيری‌ها دستگاه‌های کاهش فشار استفاده می‌شود تا لوله‌ها سالم بمانند. لإيران تجاربُ کثيرةٌ في صناعة نقل النّفط عبر الانابيب و هي من أکبر الدُّول المُصدّرة للنّفط و أنجحها في مدّ خطُوط الانابيب و صيانتها من أماکن الإنتاج إلی أماکن الاستهلاك.
ايران تجربه‌های بسياری در صنعت انتقال نفت از راه لوله دارد و از بزرگ‌ترين کشورهای صادر کنندۀ نفت و موفّق‌ترين آنها در کشيدن خطوط لوله و نگهداری آنها از مکان‌های توليد تا مکان‌های مصرف است.
علی امتداد الانابيب توجدُ أعمدةُ اتّصالاتٍ کمحطّات إنذارٍ، و لوحاتٌ تحذيريّةٌ باللّون الاصفر تُحذّرُ المُواطنين من حفر الارض لبناء عمارةٍ أو للزّراعة؛ و یجبُ علی کُلّ مُواطنٍ صيانةُ هذه الانابيب و الاتّصالُ بالشّرکة عند مُشاهدة الخطر.
در امتداد لوله‌ها دکل‌های مخابراتی به عنوان ايستگاه‌های هشدار وجود دارند و تابلوهای هشدار به رنگ زرد هم ميهنان را از کندن زمين برای ساخت ساختمان يا کشاورزی بر حذر می‌دارد و بر هر هم ميهنی واجب است که از اين لوله‌ها نگهداری کند و هنگام ديدن خطر با شرکت [خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت] تماس بگيرد.

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس عربی پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس هشتم)

پاورپوینت درس 1 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: ذاكَ هوَ اللّٰهُ

پاورپوینت درس 2 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّاني: إنَّكُم مَسؤولونَ

پاورپوینت درس 3 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّالِثُ: مَطَرُ السَّمَكِ

پاورپوینت درس 4 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلتَّعايُشُ السِّلْميُّ

پاورپوینت درس 5 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: هذا خَلقُ اللّٰهِ

پاورپوینت درس 6 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّادِسُ: اَلْمَعالِمُ الْخَلّبَةُ

پاورپوینت درس 7 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّابِعُ: صِناعَةُ النِّفطِ

پاورپوینت درس 8 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: يا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس 8 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: يا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ

پاورپوینت درس 8 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: يا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ

پاورپوینت درس 8 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: يا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 32 اسلاید

 

همراه با ترجمه درس و پاسخ تمرین ها

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

اسلاید نمایشی عربی دهم انسانی 
درس هشتم
الدّرسُ الثّامنُ: يا من فی البحار عجائبُهُ انت الّذي فی السّماء عظمتُك ،و في الارض قُدرتُك، و في البحار عجائبُك. أميرُ المُؤمنين عليٌّ (ع)
تو کسی هستی که بزرگی‌ات در آسمان و توانمندی‌ات در زمين و شگفتی‌هايت در درياهاست. يا من في البحار عجائبُهُ من دُعاء الجوشن الکبير
ای آنکه شگفتی‌هايش در درياست.
يُشاهدُ أعضاءُ الاسرة فلماً رائعاً عن الدُّلفين الّذي أنقذ إنساناً من الغرق، و أوصلهُ إلی الشّاطئ.
اعضای خانواده فيلمی جالب را دربارۀ دلفينی که انسانی را از غرق شدن نجات داده و به ساحل رسانده است، می‌بينند.
حامدٌ: لا أُصدّقُ؛ هذا أمرٌ عجيبٌ. يُحيّرُني جدّاً.
حامد: باور نمی‌کنم؛ اين چيزی شگفت انگيز است. خيلی مرا به حيرت می‌اندازد.
الابُ: يا ولدي، ليس عجيباً، لانّ الدُّلفين صديقُ الإنسان في البحار.
پدر: ای پسرم، عجيب نيست؛ زيرا دلفين دوست انسان در درياهاست.
صادقٌ: تصديقُهُ صعبٌ! يا أبي، عرّفنا علی هذا الصّديق.
صادق: ای پدرم، باور کردنش سخت است، ما را با اين دوست آشنا کن. الابُ: له ذاکرةٌ قويّةٌ، و سمعُهُ يفوقُ سمع الإنسان عشر مرّاتٍ، و وزنُهُ يبلُغُ ضعفي وزن الإنسان تقريباً، و هو من الحيوانات اللّبونة الّتي ترُضعُ صغارها.
پدر: حافظه‌ای قوی دارد و شنوايی‌اش ده بار بر شنوايی انسان برتری دارد و وزنش تقريباً دو برابر وزن انسان است و از جانداران پستانداری است که به بچّه‌هايش شير می‌دهد.
نورا: إنّهُ حيوانٌ ذکيٌّ يُحبُّ مُساعدة الإنسان! أ ليس کذلك؟
نورا: او جانداری باهوش است که کمک به انسان را دوست دارد! آيا این طور نيست؟
الابُ: نعم؛ بالتّأکيد، تستطيعُ الدّلافينُ أن ترُشدنا إلی مکان سُقوط طائرةٍ أو مکان غرق سفينةٍ.
پدر: بله؛ البتّه، دلفين‌ها می‌توانند ما را به جای سقوط هواپيمايی، يا جای غرق شدن کشتی‌ای راهنمايی کنند.
الامُّ: تُؤدّي الدّلافينُ دوراً مُهمّا في الحرب و السّلم، و تکشفُ ما تحت الماء من عجائب و أسرارٍ، و تُساعدُ الإنسان علی اکتشاف أماکن تجمُّع الاسماك.
مادر: دلفين‌ها نقش مهمّی در جنگ و صلح ايفا می‌کنند و آنچه را زير آب است از شگفتی‌ها و رازها کشف می‌کنند و به انسان در يافتن جاهای گرد هم آمدن ماهيان کمک می‌کنند. صادقٌ: رأيتُ الدّلافين تُؤدّي حرکاتٍ جماعيّةً؛ فهل تتکلّمُ معاً؟
صادق: دلفين‌ها را ديده‌ام که حرکت‌های گروهی انجام می‌دهند، آيا با هم سخن می‌گويند؟
الامُّ: نعم؛ قرأتُ في موسوعةٍ علميّةٍ أنّ العُلماء يُؤکّدون أنّ الدّلافين تستطيعُ أن تتکلّم باستخدام أصواتٍ مُعيّنةٍ، و أنّها تُغنّي کالطُّيور، و تبکي کالاطفال، و تصفرُ و تضحكُ کالإنسان.
مادر: بله؛ در دانشنامه‌ای علمی خواندم که دانشمندان تأکيد می‌کنند که او می‌تواند با به کار گرفتن صداهايی مشخّص سخن بگويد و مانند کودکان گريه کند و مانند انسان سوت بزند و بخندد.
نورا: هل للدّلافين أعداءٌ؟
نورا: آيا دلفين‌ها دشمن دارند؟ 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس عربی پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس هشتم)

پاورپوینت درس 1 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: ذاكَ هوَ اللّٰهُ

پاورپوینت درس 2 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّاني: إنَّكُم مَسؤولونَ

پاورپوینت درس 3 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّالِثُ: مَطَرُ السَّمَكِ

پاورپوینت درس 4 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلتَّعايُشُ السِّلْميُّ

پاورپوینت درس 5 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: هذا خَلقُ اللّٰهِ

پاورپوینت درس 6 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّادِسُ: اَلْمَعالِمُ الْخَلّبَةُ

پاورپوینت درس 7 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ السّابِعُ: صِناعَةُ النِّفطِ

پاورپوینت درس 8 عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: يا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 55 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

 چرا علم اقتصاد را می آموزیم؟

 

انسان به عنوان جانشین خدا روی زمین اهداف، برنامه ها و مأموریت هایی از جمله آبادانی زمین و رفع نیاز های خود، خانواده و دیگران را دارد. رفع این نیاز ها از طریق منابع و امکاناتی است که خداوند در اختیار انسان گذاشته است. در این تصویر بسیار ساده از حیات انسان با دو مفهوم یعنی((نیاز های انسان)) و ((منابع و امکانات)) رو به رو می شویم.

 

دانش اقتصاد کمک می کند انسان برای رفع نیاز ها، از منابع و امکانات به نحو صحیح و بهینه استفاده، و بهترین ها را انتخاب کند.

 

نیاز های انسان

 

نیاز های انسان محرک فعالیت و تلاش او است؛ به عبارت دیگر، انسان به دنبال احساس نیاز تصمیم می گیرد که آن نیاز را برطرف سازد و بعد از رفع نیاز، احساس رضایت می کند.

 

نیاز های انسان مراتبی دارد. به طور طبیعی اولین مرتبه از نیاز های اولیه زندگی، مادی است؛

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 36 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

آیا منابع و امکانات طبیعت به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد؟

 

انسان قدرت خلق اشیا را ندارد؛ اما می تواند آگاهانه و با برنامه ریزی و تلاش خود در مواد، و محیط پیرامون خود تغییر ایجاد و تولید کند. در نتیجه برخلاف حیوانات، انسان ها در طول تاریخ به طور روز افزونی مصنوعات و محصولات مختلفی تولید کرده و تمدن ها ساخته اند.

 

انسان برای تهیه  کالا و خدمات مورد نیاز خود با استفاده از منابع و امکانات، به کار و تلاش نیاز دارد؛ به عبارت دیگر، این منابع به گونه ای که هست نمی تواند مورد استفاده ما قرارگیرد و نیاز هایمان را برطرف کند؛ بلکه باید با برخی اقدامات و ایجاد ارزش مصرفی و مبادلاتی، به کالا ها و خدماتی تبدیل شود که می تواند نیاز های ما را برآورده کند.این سلسله اقدامات همان((تولید)) است.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 30 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

آیا می دانید بازار چگونه شکل می گیرد؟

 

تفاوت انسان ها در توانایی ها موجب می شود که انسان به تنهایی قادر به تأمین همه نیاز های خود نباشد و نیازمند تعاون و همکاری با دیگران باشد. از سوی دیگر هر فرد در تولیدی تخصص می یابد و در اجتماع با یکدیگر تقسیم کار می کند؛ بنابراین، مبادله، معامله، خرید و فروش و تجارت مطرح می شود.

 

در نتیجه افراد اجتماع را می توان در دو دسته((عرضه کننده))(تولید کننده) و ((تقاضا کننده))(مصرف کننده) در نظر گرفت. تعامل خوب بین این دو و تجارت سالم و عادلانه، موجب شکل گیری منافع دو سویه و بهبود زندگی همه می شود.

 

بررسی رفتار اقتصادی مصرف کنندگان

 

مصرف کنندگان کالا می خرند، و به عبارت دیگر تقاضا می کنند. تصمیم آنها در مورد مصرف کالا از عواملی مانند قیمت کالا، درآمد، سلیقه خودشان، تبلیغات و قیمت سایر کالا ها تأثیر می پذیرد.

 

با فرض ثابت بودن همه این عوامل جز قیمت کالا، با افزایش قیمت یک کالا، میزان مصرف یا خرید آن از سوی مصرف کنندگان غالباً کاهش می یابد. در مقابل با کاهش قیمت کالا، مقدار خرید آن افزایش می یابد؛

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 43 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

چگونه می توانیم میزان فعالیت های اقتصادی را در سطح جامعه اندازه گیری کنیم؟

 

پزشکان برای درمان بیمار نیازمند معاینه، بررسی برخی شاخص های حیاتی و گاه استفاده از نتایج متخصصان آزمایشگاهی هستند. اقتصاددانان نیز برای بررسی وضعیت موجود و اندازه گیری فعالیت های اقتصادی و همچنین مطالعه روند تغییرات و یا نتایج سیاست های اقتصادی، نیازمند استفاده از آمار و شاخص های اقتصادی هستند. سنجه ها و شاخص های اقتصادی بسیار مهم است؛زیرا هرگونه اشتباه در اندازه گیری آنهاموجب اشتباه در تشخیص بیماری اقتصادی و یا روند بهبود می شود.

 

آمار های اقتصادی در سطوح چهارگانه خرد (یعنی سطح خانوار یا شرکت ها و مؤسسات تولید)، شهری، منطقه ای و کلان (ملی و بین المللی) ارائه می شود.

 

حسابداری ملی شاخه ای از مطالعات اقتصادی است که با ارائه شاخص های گوناگون به بررسی و اندازه گیری میزان فعالیت های اقتصادی در سطح ملّی می پردازد؛ مثلاً، میزان تولید کالا و خدمات، صادرات، واردات، مصرف و پس انداز کل کشور، حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها و سایر متغیر های کلان را در جامعه محاسبه می کند.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 34 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

تاریخچۀ پول

 

قبل از به وجود آمدن فناوری اجتماعی بسیار مهمی به نام پول، مبادلات به صورت کالا با کالا انجام می گرفت و هر کس کالاهای اضافه خود را با کالاهایی مبادله می کرد که بدان نیاز داشت. به این نوع از مبادله((تهاتر)) می گویند و امروزه هم گاه دیده می شود (در مبادلات روستایی یا در سطح بین المللی).

 

این نوع مبادلات مشکلات زیادی به همراه داشت؛ برای مثال، فرد الف که مقداری گندم اضافی داشت و می خواست آن را با برنج معاوضه کند، باید فرد ب را می یافت که برنج اضافی داشته باشد.

 

در ضمن حاضر باشد آن را با گندم معاوضه کند. این کار بسیار دشوار بود و موجب می شد هزینه های مبادلاتی در زندگی انسان به شدت افزایش یابد، علاوه بر این، چه بسا برای حل این مشکل مجبور بود به ده ها نفر مراجعه کند و ده ها مبادله انجام دهد تا به خواسته فرد ب برسد. در تهاتر، تعیین و محاسبه قیمت ها و تبدیل آنها به یکدیگر نیز مشکل زا بود.

 

مشکل سوم پس انداز و حفظ ارزش و انتقال آن به آینده بود. (به یاد داشته باشید طلا و نقره هنوز، دارایی به شمار نمی رفت.)

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 32 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

پیدایش بانک

 

با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشری به ویژه ابتدا در تمدن اسلامی قرن سوم تا هشتم هجری و سپس در اروپا در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی، نیاز به پول و خدمات آن بیشتر شد.

 

با جریان یافتن پول های کاغذی و اعتبار و اعتماد به آنها، کم کم مؤسسات مالی روی کار آمدند که کار اصلی آنها حفظ و تأمین امنیت پول، و آسان سازی نقل و انتقال آن از شهری به شهر دیگر بود. این مؤسسات، که ابتدا((صرافی)) و سپس((بانک)) نامیده می شد با آسان کردن فعالیت های تجاری به افزایش مبادلات و در نتیجه تولید بیشتر کمک کردند.

 

اعتبار این مؤسسات به این دلیل بود که مؤسسان آنها بازرگانان معروف، ثروتمند و مورد اعتماد مردم بودند و در برابر خدماتی که ارائه می کرد، کارمزد دریافت می کردند.

 

مدیران این مؤسسات با گذشت زمان متوجه دو نکته مهم شدند: اوّل اینکه در اغلب موارد صاحبان پول های فلزی (که پول های خود را به امانت نزد آنان گذاشته و رسید گرفته اند)، تمامی پول خود را از صندوق مؤسسه خارج نمی کنند و به همین سبب، بخشی از کل موجودی برای پاسخگویی به مراجعان کافی است.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 21 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

 

محلّ ارتباط عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه

 

اغلب مردم پس اندازهایی دارند و مایل هستند آنها را در اموری به کار گیرند که عاید مناسبی داشته باشد. از سوی دیگر، افراد به تنهایی امکانات و سرمایه لازم و تخصص و توان انجام دادن این کار را ندارند.

 

صاحبان واحدهای تولیدی و مراکز تجاری نیز برای تأسیس این گونه واحدها و گسترش دادن فعالیت های خود به منابع مالی نیازمندند.

 

در قدیم، اشخاص پس اندازها یا مال به دست آمده از ارث را وارد سرمایه گذاری می کردند و یا از افراد دارای اعتبار یا بانک ها قرض می گرفتند. رفته رفته در روند تکامل تأمین مالی، شیوه مناسب تری ابداع شد و آن تأمین مالی از طریق صدور اوراق بهادار بود. در این روش، مراکز تجاری و بازرگانی به جای اینکه از بانک وام بگیرند، وام را به طور مستقیم از مردم دریافت می کنند؛ از جمله پیامدهای مطلوب این روش، افزایش انگیزه مردم برای سرمایه گذاری است؛ زیرا در این حالت، مردم در سرمایه و سود شرکت ها شریک می شوند.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 29 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

چگونه می توان نرخ رشد یا توسعه یافتگی هر کشور رااندازه گرفت؟

 

مقدمه

 

تحولات چند قرن اخیر و انقلاب صنعتی و فناوری به همراه تلاش و کوشش و برنامه ریزی های صحیح برخی از کشورها، بی کفایتی و کم کاری سیاستمداران و سردمداران برخی دیگر به علاوه غارت ثروت های ملت های آسیایی و آفریقایی توسط قدرت های بزرگ، موجب شد طی دو قرن گذشته، کشورها به دو گروه پیشرفته و عقب مانده (جهان سوم) تقسیم شوند.

 

امروزه براساس تقسیم بندی کشورهای غربی و تعریف آنها از توسعه، کشورها به چهارگروه توسعه یافته، درحال توسعه، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می شوند. این تقسیم بندی موجب شده است برخی از کشورهای توسعه نیافته، پذیرای برنامه ها و خواسته هایی شوند که سازمان های بین المللی تحت عنوان((توسعه یافتگی)) بر کشورهای دیگر تحمیل می کنند.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 19 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

آیا راه حلی برای از بین بردن فقر وجود دارد؟

 

مقدمه

 

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی های اقتصادی در هر کشوری، دستیابی به عدالت، کاهش انواع نابرابری مثل نابرابری در برخورداری از امکانات (آب سالم، بهداشت، آموزش، امنیت، مسکن و …)، کاهش فاصله درآمدی، کاهش فقر و تأمین حداقل رفاه اجتماعی برای عموم مردم است.

 

((رفاه اجتماعی)) اصطلاحی است که در پی تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیت کشور، برخورداری از سلامت در جسم و روح افراد جامعه، کاهش نا به هنجاری های اجتماعی، ارتقای توانمندی ها، مسئولیت پذیری افراد جامعه در برابر یكدیگر، رضایتمندی و شادکامی افراد است. رفاه اجتماعی با ازبین رفتن فقر و کاهش نابرابری ها تحقق می یابد.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 48 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

مقدمه

 

از زمان شکل گیری نخستین تمدن های بشری، نیاز به نهادی که اداره  این جوامع را به عهده بگیرد، احساس می شد؛ بنابراین به تدریج نخستین دولت ها به وجود آمدند. ماهیت این نهاد و میزان قدرت آن در جوامع مختلف، متفاوت بود.

 

با گذشت زمان و تکامل بشر به ویژه دستیابی به فنّاوری های نوین اجتماعی و کشف قوانین حاکم بر اجتماعات انسانی، محدوده اقتدار دولت نیز وسیع تر شد به طوری که در عصر ما، انسان ها وجود و حضور دولت را بسیار بیشتر از دوران های گذشته احساس می کنند.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 61 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت: 

چرا دولت ها به تنظیم بودجه اقدام می کنند؟

 

دولت ها برای مدیریت کلان کشور، علاوه بر سیاست های پولی، از ابزارها و سیاست های مالی استفاده می کنند. در بخش مالی، دولت ها درآمدهایی را از منابع گوناگون کسب می کنند که میزان آن در حالت های مختلف، متفاوت است. در مقابل برای اداره جامعه، مخارجی نیز دارند که میزان این مخارج هم در وضعیت های مختلف متفاوت است. بدین ترتیب دولت ها با کسب درآمدها و مخارج خود، امور مالی کل کشور را مدیریت می کنند.

 

تعریف بودجه

 

دولت ها برای تحقق اهداف و مأموریت های خود سه نوع برنامه دارند؛ برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت. بودجه، برنامه کوتاه مدت یکساله است که در آن منابع درآمدی و مخارج برنامه ای پیش بینی شده است؛ به عبارت دیگر سند پیش بینی درآمد  مخارج و برنامه کار سال آینده است.

 

هرگاه مخارج بودجه از درآمدهای آن بیشتر باشد به اصطلاح با((کسری بودجه))رو به رو هستیم.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 69 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

آیا کشوری را می شناسید که به روابط اقتصادی بین المللی نیاز نداشته باشد؟

 

انسان ها به دلیل توانایی ها و خواسته های گوناگونی که دارند به برقراری ارتباط با یکدیگر نیازمندند. روابط اقتصادی بین آنها نیز براساس همین نیاز شکل می گیرد. این روابط گاه به صورت بسیار ساده و در حدّ مبادله بین افراد در داخل یک کشور و زمانی به شکل پیچیده و در سطح بین المللی بروز می کندصادرات و واردات کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی (یا حرکت سرمایه)، برقراری روابط تجاری با ملت های دیگر، تشکیل اتحادیه های اقتصادی و مالی با کشورهای همسایه و اجرای  موافقت نامه های همکاری اقتصادی از موارد مطرح در اقتصاد بین الملل است.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 51 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

 

اقتصاد ایران چه مسیری را طی کرده است؟

 

دولت در مسیر تاریخی اقتصاد ایران

 

در طول چند قرن اخیر، کشور ما از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، فراز و نشی بهای مهمی را پشت سر گذاشته و مسیر دشواری را طی کرده است. زمانی که جوامع اروپایی با پشت سرگذاشتن مراحل اولیه انقلاب صنعتی در مسیر توسعه و پیشرفت های سریع قدم برمی داشتند، ایران به دلیل وضعیت خاص اجتماعی  سیاسی خود در مسیری نامناسب قرار گرفت و مدت ها از توسعه و تحول بازماند.

 

در پاسخ به این سؤال می توان این بخش از تاریخ معاصر ایران را به سه دوره متمایز تقسیم کرد:

 

الف) اقتصاد ایران در سا لهای قبل از 1300 ه.ش:

 

ایران به دلیل وسعت و پهناوری جغرافیایی ، برخورداری از منابع طبیعی و قرار گرفتن در چهار راه بین المللی و تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا از دوران باستان جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 45 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

 

چه تصویری از اقتصاد پیشرفته ایران می توان داشت؟

 

در حال حاضر، تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی برای تمامی جوامع، هدفی مهم به شمار می رود. کشورهای عقب مانده یا عقب نگاه داشته شده، می کوشند خود را از قید و بند موانع داخلی و خارجی برهانند و با دستیابی به پیشرفت اقتصادی، وضع مناسبی را برای زندگی افراد جامعه فراهم کنند.

 

در این موقعیت، دولت ها در صف مقدم اقدام برای پیشرفت همه جانبه کشور خود هستند و با جدیت تمام تلاش می کنند تا حرکت به سمت عدالت و پیشرفت را در جامعه آغاز کنند یا آن را سرعت بخشند.

 

هر چند دولت ها به عنوان قوه مجریه کشور با داشتن بودجه و سیاست گذاری و مقررات گذاری اقتصادی و مالی ، نقش اساسی در برنامه ریزی اقتصادی دارند، این به معنای نادیده گرفتن اهمیت قوه مقننه و قوه قضاییه در تحقق اهداف اقتصادی نیست.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط

پکیج پاورپوینت های درس اقتصاد پایه دهم انسانی: (درس اول الی درس یازدهم)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل اول آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم کلیات

پاورپوینت فصل اول آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم کلیات

 پاورپوینت فصل اول آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم کلیات

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 45 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

آزمایشگاه علوم تجربی فصل اول: کلیات فصل اول کار در آزمایش گاه و ایمنی

فصل اول فصل اول: کلیات الف) آشنایی با محیط آزمایش گاه محیط آزمایش گاه نسبت به سایر محیط های آموزشی مدرسه متفاوت است، زیرا وجود مواد شیمیایی و وسایل آسیب پذیر آزمایش گاهی گوناگون در آزمایش گاه از یک سو، وجود لوله های گاز، آب و سیم های برق و دستگاه های حساس از سوی دیگر، ضرورت رعایت نکات ایمنی را افزایش می دهد؛ بنابراین داشتن اطلاعات درست و کافی درباره هر یک از موارد زیر ضروری است:
1- موقعیت هر گروه، میز کار، محل نگه داری وسایل و مواد
2- جای مخزن (کپسول) آتش نشانی و جعبه ی کمک های اوّلیه و نحوه ی کار با آن ها
3- محل شیرهای آب و گاز و محل شست وشوی ظرف ها و هم چنین محل شیر اصلی آب و گاز آزمایش گاه
4- نحوه ی کار با هود آزمایش گاهی (محل انجام دادن بعضی از آزمایش ها یا قرار دادن مواد شیمیایی)
5- محل پریزهای برق، فیوز برق میزها، کلید چراغ های روشنایی، فیوز اصلی آزمایش گاه
6- محل جمع آوری پسماندها و نگه داری مواد زائد شیمیایی
7- خروج اضطراری فصل اول فصل اول: کلیات فصل اول فصل اول: کلیات ب) کار گروهی یکی از مهم ترین موضوع ها در کارهای آزمایش گاهی، هم کاری، هم یاری و هم فکری بین اعضای گروه است که در اجرای آزمایش، کاهش خطاهای فردی و گرفتن نتیجه های منطقی تأثیر زیادی دارد. رعایت موارد زیر سبب ایجاد انسجام در کار گروهی می شود:
1- همه ی اعضای گروه در نگه داری وسایل، نظافت آزمایش گاه، درستی انجام آزمایش و دفع مواد خطرناک و سمی (پسماند خطرناک) مسئول و پاسخ گو هستند.
2- رعایت نکات انضباطی از شرایط اوّلیه ی کار دسته جمعی است؛ بنابراین مراقب باشید تا مزاحمتی برای گروه، خود و دیگران ایجاد نشود.
3- در هر جلسه، تقسیم کار صورت گیرد تا با مشارکت همه ی اعضا، آزمایش به درستی به پایان برسد و سعی شود تمامی افراد گروه سهم داشته باشند.
4- تقسیم کار به صورت گردشی باشد و در هر جلسه یا آزمایش، وظایف افراد گروه مشخص شود و به گونه ای نباشد که بعضی افراد فقط نظاره گر، ثبت کننده اطلاعات یا مجری باشند.
5- همه ی گروه موظف هستند که موارد مشکوک و حادثه ساز را گزارش کنند. فصل اول فصل اول: کلیات پ) توصیه های عمومی 1- پس از ورود به آزمایش گاه از روشن بودن دستگاه تهویه اطمینان حاصل کنید.
2- در طول زمان حضور در آزمایش گاه از روپوش سفید آزمایش گاه استفاده کنید.
3- خوردن و آشامیدن در آزمایش گاه ممنوع است، هرگز از ظرف های آزمایش گاه به عنوان ظرف غذا و نوشیدنی استفاده نکنید.
4- از بو کردن مستقیم (استنشاق)، چشیدن و لمس کردن مواد در آزمایش گاه خودداری کنید. قبل از استفاده از مواد برچسب آن را بخوانید و هر بار فقط یکی از شیشه ها را باز کنید و پس از برداشتن مواد بلافاصله در آن را ببندید.
5- قبل از شروع آزمایش، وسایل و مواد مورد نیاز را به محل (میز آزمایش) ببرید و تا مربی اجازه ی کار نداده است آزمایش را آغاز نکنید .
6- قبل از آزمایش، دستور کار را بخوانید و هر سؤالی دارید از مربی خود بپرسید و مطمئن شوید که نشانه های ایمنی را که در دستور کار آمده است، درک کرده اید .اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل دوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم آزمایش های مربی

پاورپوینت فصل دوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم آزمایش های مربی

 پاورپوینت فصل دوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم آزمایش های مربی

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 64 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

فصل دوم فصل دوم: آزمایش مربی مقاومت الکتریکی سنگ ها و کانی های مختلف یک نمونه کانی مگنتیت و گالن به ابعاد تقریبی 3×3×2 سانتی متر تهیه کنید.

مطابق شکل، دو سِر سیم اتصال مولتی متر (در حالت اهم سنج) را به دو نقطه از سنگ تماس دهید، اهم سنج چه عددی را نشان می دهد؟ چه نتیجه ای می گیرید؟
این آزمایش را با چند نمونه کانی هالیت، کلسیت و سنگ گرانیت به همان ابعاد تکرار کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟ 


فصل دوم فصل دوم: آزمایش مربی پرسش (صفحه ی 22 کتاب درسی) 
1- کدام سنگ یا کانی مقاومت الکتریکی بیش تری دارد؟
2- این خاصیت، چه کاربردی در شناسایی و اکتشاف ذخایر زیرزمینی دارد؟

نخست سر چوب کبریت های مرطوب را با سدیم کربنات سپس با پودر آهن (lll) اکسید آغشته کنید. 
چوب کبریت ها را با گیره در شعله آبی چراغ بونزن بگیرید، هنگامی که بیش از نیمی از طول چوب کبریت سوخت، آن ها را خاموش کنید.
به مدت 30 ثانیه صبر کنید تا کبریت ها خنک شوند.
قسمت های سوخته را جدا کرده و پودر کنید و در داخل ظرف پلاستیکی یا ظرف پتری بریزید.
آهن ربا را در زیر ظرف پلاستیکی حرکت دهید، چه مشاهده می کنید؟
ایمنی و هشدار
از عینک و دست کش ایمنی استفاده کنید. فصل دوم فصل دوم: آزمایش مربی فصل دوم فصل دوم: آزمایش مربی پرسش (صفحه ی 23 کتاب درسی) 
1- معادله واکنش انجام شده را کامل کنید.
(Fe2O3 + C(s) → ... (s) + ... (g

2 - تمایل کدام عنصر (آهن یا کربن) برای واکنش با اکسیژن بیش تر است؟
3 - چه دلایلی باعث شده که در فولاد مبارکه مانند همه شرکت های فولاد جهان، برای استخراج آهن از کربن استفاده شود؟
4 - از کدام ویژگی فیزیکی آهن برای جداسازی آن استفاده کردید؟ فصل دوم فصل دوم: آزمایش مربی 3 فصل دوم فصل دوم: آزمایش مربی زورآزمایی با شیمی 
با احتیاط و با استفاده از قیچی قسمت بالای قوطی نوشابه را ببرید.
با استفاده از یک سوهان و یا چاقوی میوه سطح داخلی آن را خراش دهید.
تا سه چهارم قوطی را از محلول مس (II) کلرید نیم مولار پر کنید. 
پس از حدود سه الی پنج دقیقه محلول را خالی کنید و قوطی را بشویید.
بالا و پایین قوطی را با دستان خود بگیرید و یک چرخش سریع انجام دهید. چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟


این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پاورپوینت فصل اول آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم: کلیات

پاورپوینت فصل دوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم: آزمایش های مربی

پاورپوینت فصل سوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم: آزمایش های دستورالعملی

پاورپوینت فصل چهارم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم: آزمایش های کاوشگری


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل سوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم آزمایش های دستورالعملی

پاورپوینت فصل سوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم آزمایش های دستورالعملی

 پاورپوینت فصل سوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم آزمایش های دستورالعملی

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 139 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

فصل دوم فصل سوم: آزمایش های دستورالعملی تعیین درصد تخلخل آب خوان در بین ذرات خاک و سنگ، فضاهای خالی وجود دارد. مقدار و اندازه این فضا ها، به عوامل مختلفی مانند شکل، اندازه و نحوه آرایش ذرات و ... بستگی دارد. وجود این فضا های خالی، در تشکیل آب خوان ها و مخازن نفت و گاز اهمیت زیادی دارند. به نسبت حجم فضاهای خالی به حجم کل خاک، تخلخل گفته می شود که بر حسب درصد بیان می شود. هر چه درصد تخلخل آب خوان بیش تر باشد، مقدار آب ذخیره شده در آن بیش تر است.


هدف: اندازه گیری و مقایسه درصد تخلخل آب خوان

ابزار و مواد: استوانه مدرج (2 عدد)، خاک ماسه ای (خاک رسی) مقداری، آب و ظرف فلزی برای حرارت دادن خاک.
فصل سوم فصل سوم: آزمایش های دستورالعملی دستور کار 
١- از یک زمین ماسه ای، نمونه ای خاک ماسه ای تهیه کنید.
٢- خاک را گرما دهید تا کاملاً خشک شود.
٣- در یک استوانه مدرج 200 میلی لیتری، تا نیمه خاک ماسه ای بریزید. مقداردقیق حجم آن را یادداشت کنید (حجم کل).
٤- یک استوانه مدرج 100 میلی لیتری را از آب پر کنید. سپس از این آب در استوانه حاوی خاک ماسه ای، آن قدر آب بریزید تا فضاهای خالی خاک، به طور کامل از آب پر شود و آب هم سطح خاک قرار گیرد.
٥- حجم آب مصرفی را حساب کنید. (این حجم با حجم فضاهای خالی برابر است).
٦- با استفاده از رابطه ی زیر، درصد تخلخل خاک را تعیین کنید.

٧- همین آزمایش را با خاک رس انجام دهید. (لازم به ذکر است با توجه به نفوذپذیری بسیار کم رس و طولانی شدن نفوذ آب، توصیه می شود مقدار خاک رس را کم انتخاب کنید تا در یک جلسه موفق به انجام آن شوید.)
٨- درصد تخلخل خاک ماسه ای و رسی را با هم مقایسه کنید.
فصل سوم فصل سوم: آزمایش های دستورالعملی پرسش و فعالیت های تکمیلی (صفحه ی41 کتاب درسی) 


با توجه به تخلخل و نفوذپذیری زمین های ماسه ای و رسی، از نظر مکان یابی شهری، به پرسش های زیر پاسخ دهید:

١- کدام زمین برای تشکیل آب خوان، مناسب تر است؟ دلیل خود را توضیح دهید.
٢- از نظر دفع فاضلاب شهری، کدام یک مناسب تر است؟ دلیل خود را توضیح دهید.
فصل سوم فصل سوم: آزمایش های دستورالعملی فصل سوم فصل سوم: آزمایش های دستورالعملی 2 فصل دوم فصل سوم: آزمایش های دستورالعملی رسم نیم رخ توپوگرافی یکی از روش های نمایش ناهمواری ها و پستی و بلندی سطح زمین، استفاده از نقشه توپوگرافی است. در نقشه های توپوگرافی، هر نقطه در سطح زمین به وسیله سه عامل ارتفاع، طول وعرض جغرافیایی نمایش داده می شود.
طول و عرض جغرافیایی، در طول و عرض ورقه کاغذ و ارتفاع، به صورت منحنی های هم ارتفاع (منحنی میزان) نمایش داده می شوند. در نقشه توپوگرافی، ناهمواری هایی مانند کوه ها، دره ها و ... به صورت منحنی های میزان دیده می شوند و شکل واقعی آن ها دیده نمی شود. بنابراین با رسم نیم رخ توپوگرافی، شکل واقعی آن ها مشخص می گردد. در این آزمایش، با مراحل رسم نیم رخ توپوگرافی آشنا می شوید.

هدف: رسم برش عرضی از عوارض طبیعی و پستی و بلندی های سطح زمین<b

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پاورپوینت فصل اول آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم: کلیات

پاورپوینت فصل دوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم: آزمایش های مربی

پاورپوینت فصل سوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم: آزمایش های دستورالعملی

پاورپوینت فصل چهارم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم: آزمایش های کاوشگری


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل چهارم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم آزمایش های کاوشگری

پاورپوینت فصل چهارم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم آزمایش های کاوشگری

 پاورپوینت فصل چهارم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم آزمایش های کاوشگری

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 130 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

صل چهارم فصل چهارم: آزمایش های کاوشگری آب های آلوده را چگونه تصفیه کنیم؟ 1- یک قوطی فلزی مانند قوطی رب گوجه فرنگی یا قوطی شیر خشک تهیه کنید.
2- به کمک میخ و چکش ته قوطی چند سوراخ ایجاد کنید.
3- تا ارتفاع 4cm شن شسته شده در قوطی بریزید.
4- مقداری آب گل آلود حاوی تکه های کاغذ و چوب را داخل قوطی بریزید. آب خارج شده از ته قوطی را با آبی که در آن ریخته اید، مقایسه کنید.
5- بر روی شن های ته قوطی، لایه ای به ضخامت حدود 4 سانتی متر ماسه نرم بریزید و مجدداً آزمایش مرحله قبل را تکرار کنید.
6- میزان گل آلود بودن آب خارج شده را در این دو مرحله با هم مقایسه کنید.
یافته های من: ..............................................................................................

توسعه و کاربرد:
1- اگر یک بازی فوتبال در ساعت 18 به وقت محلی در شهر پکن برگزار شود، تعیین کنید پخش زنده این بازی به وقت تهران، در ساعت چند انجام می شود؟ (طول جغرافیایی تهران و پکن را از کره جغرافیایی برداشت کنید.)
2- ............................

فصل چهارم فصل چهارم: آزمایش های کاوشگری فصل چهارم فصل چهارم: آزمایش های کاوشگری 2 فصل چهارم فصل چهارم: آزمایش های کاوشگری اختلاف ساعت کشورهای مختلف را چگونه محاسبه می کنند؟ 
1- با استفاده از کره جغرافیایی، عرض و طول جغرافیایی شهر تهران را تعیین کنید.
2- با توجه به این که کره زمین از غرب به شرق می چرخد، با استفاده از کره جغرافیایی مشخص کنید که زمان در کشورهایی که در غرب کشور ما هستند جلوتر است یا آن هایی که در شرق هستند؟
3- با توجه به این که گردش وضعی، در مدت 24 ساعت انجام می شود، زمین در هر ساعت چند درجه جابه جا می شود؟
4- پایتخت دو کشور را به دل خواه انتخاب کنید. سپس با استفاده از کره جغرافیایی، طول جغرافیایی آن ها را مشخص کنید و اختلاف ساعت آن ها را حساب کنید.
5- اختلاف ساعت تبریز و زاهدان را حساب کنید.یافته های من: .............................................................................

توسعه و کاربرد:
1- اگر یک بازی فوتبال در ساعت 18 به وقت محلی در شهر پکن برگزار شود، تعیین کنید پخش زنده این بازی به وقت تهران، در ساعت چند انجام می شود؟ (طول جغرافیایی تهران و پکن را از کره جغرافیایی برداشت کنید).
2- ........
فصل چهارم فصل چهارم: آزمایش های کاوشگری فصل چهارم فصل چهارم: آزمایش های کاوشگری 3 فصل چهارم فصل چهارم: آزمایش های کاوشگری چگونه درجه سختی مجموعه کانی های خود را تعیین می کنید؟ ایمنی و هشدار : هنگام کار با اجسام تیز مراقب باشید.
1- دو کانی را از میان مجموعه کانی های خود انتخاب کنید.
2- سعی کنید یکی را با دیگری خراش دهید. کدام سخت تر است؟
3- کانی سخت تر را نگه دارید و دیگری را کنار بگذارید.
4- کانی دیگری بردارید و سختی آن را به همان روش، با کانی ای که نگه داشته اید، امتحان کنید.

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پاورپوینت فصل اول آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم: کلیات

پاورپوینت فصل دوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم: آزمایش های مربی

پاورپوینت فصل سوم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم: آزمایش های دستورالعملی

پاورپوینت فصل چهارم آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم: آزمایش های کاوشگری


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

 پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 42 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

آزمون آغازین فارسی پایه نهم ، دوره متوسطه اوّل ارزشیابی آغازین 1- معنی واژه « آز » چیست؟
الف) اندک ۝ ب) طمع ۝ ج) زیاد ۝ د) بلندی ۝ 6-ضرب المثل « ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است » یعنی چه؟
الف) هیچ وقت دیر نیست. ۝ ب) همیشه دیر است. ۝ 
ج) در توبه باز است. ۝ د) کار را باید به کاردان سپرد. ۝ 
7- منظور از « نوازنده » در مصراع « وی نوازنده دل های نژند » چیست؟ 
الف) آموزش دهنده ۝ ب) نوازش کننده ۝ 
ج) آواز خوان ۝ د) نغمه سرا ۝ 2- املای کدام واژه با توجه به معنی آن نادرست است؟
الف) اهتزاز : تکان خوردن ۝ ب) درون مایع: محتوا ۝ 
ج) سفتن : سوراخ کردن ۝ د) ماهیّت: حقیقت ۝ 3- معنی کدام واژه نادرست نیست؟ 
الف) مستور: پنهان ۝ ب) نستوه: خستگی ۝ 
ج) کاهلی: پیری ۝ د) کنام: شهرت ۝ 4-جمع کدام واژه نادرست است؟ 
الف) ائمّه جِ امام ۝ ب) اغراض جِ غرض ۝ 
ج) تماثیل جِ تمثیل ۝ د) روایات جِ روایت ۝ 5- عبارت « دسته گلی است که از شکوفه های رنگارنگ گل های بهاری فراهم آمده است. » تشبیهی است برای ....
الف) گیسوان ۝ ب) بال های خفاش۝ 
ج) لانه مورچه ۝ د) پرهای طاووس ۝ 6-ضرب المثل « ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است » یعنی چه؟
الف) هیچ وقت دیر نیست. ۝ ب) همیشه دیر است. ۝ 
ج) در توبه باز است. ۝ د) کار را باید به کاردان سپرد. ۝ 7- منظور از « نوازنده » در مصراع « وی نوازنده دل های نژند » چیست؟ 
الف) آموزش دهنده ۝ ب) نوازش کننده ۝ 
ج) آواز خوان ۝ د) نغمه سرا ۝ 8- مفهوم مصراع « صبح صادق قدرت کاذب شکست » چیست؟
الف) پیروزی انقلاب ۝ ب) درخشش خورشید ۝
ج) بیداری مردم ۝ د) صداقت داشتن ۝ 9- مصراع زیر به چه چیزی اشاره دارد؟
« کرد او اندر غزایش کاهلی »
الف) اهل خوردن است. ۝ ب) بسیار بی اراده بود. ۝ 
ج) در سفره بی میلی کرد. ۝ د) دست از جنگ کشید. ۝ 10- مفهوم حکایت « به خدا چه بگویم ؟ » کدام است؟
الف) امانت داری ۝ ب) جرئت و دلیری ۝
ج) مال دوستی ۝ د) وسوسه ۝ 

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پکج پاورپوینت های دروس فارسی پایه نهم: (درس اول الی درس هفدهم)

پاورپوینت درس مشترک فارسی پایه هفتم، هشتم و نهم: ستایشبه نام خداوند جان و خرد

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم: آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم: عجايبِ صُنعِ حق تعالي

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم: مثل آيینه، كار و شايستگي

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم: هم نشين

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم: آداب زندگاني

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم: پرتوِ اُميد

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم: هم زيستي با مامِ ميهن

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم: راز موفّقيّت

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم: آرشی دیگر

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم: زنِ پارسا

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم: پيام آور رحمت

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم: آشناي غريبان، ميلادِ گل

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه نهم: پیدای پنهان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم: آرزو

پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه نهم: شازده كوچولو


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم عجايبِ صُنعِ حق تعالي

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم عجايبِ صُنعِ حق تعالي

 پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم عجايبِ صُنعِ حق تعالي

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 28 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

تدریس درس دوم
عجایب صنع حق تعالی اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس نکته زبانی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( بحث گروهی) 1- معنی هر واژه را بگویید. 
سپهر ، آوا ، تنبیه ، تسبیح ، مستمع ، حقّه ، مسخّر ، 2- مفهوم « سعدیا راست روان گوی سعادت بردند » چیست؟ 3- « معرفت این است که من در آنم» یعنی چه؟ 4- برای هر کدام از آرایه های زیر مثال شعری از درس یک بگویید.
تشبیه مراعات نظیر جناس
تشخیص واج آرایی استفهام انکاری
6- کیست؟ چرا؟ شاعر تحول گرا 7- بیت زیر را بازگردانی کنید و نقش واژه ها را بیان نمایید.
پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار 8- معنی هر بیت را بگویید.
تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش حیف باشد که تو در خواب و نرگش بیدار
نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار
به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را 8- معنی هر بیت را بگویید.
به نام خداوند جان و خرد ..........................................
ستودن نداند کس او را چو هست ......................................... اهداف آموزشی آشنایی با نمونه ای از نثر ادبی و: « زیبایی آفرینش» روش تدریس روش های پیشنهادی: روش مشارکتی کارایی تیم ۱- تشكيل تيم ها 
۲- مطالعه‎ي فردي قسمت تعيين شده 
۳- اجراي آزمون به صورت فردي 
۴- اجراي آزمون به صورت تيمي 
۵- تصحيح و نمره گذاري پاسخ فردي و تيمي 
6- رفع اشكال وجمع بندي ایجاد انگیزه با صدای طبیعت انتقال مفاهیم درس با زبان تصاویر نکات کلیدی درس عجایب: ج عجیب و عجیبه ، شگفتی ها صنع: آفرینش ، آفریدن حق: از نام های خدا، ضد باطل تعالی: برتری، برتر است او نهر: جوی ، رودخانه جواهر: ج جوهر ، سنگ گران بها معادن: ج معدن ، جایی در روی یا زیر زمین محل انباشت سنگ های مخصوص میغ: ابر تگرگ:قطرات یخ بسته باران که از آسمان فرود آید. قوس قزح: رنگین کمان بساط: گستردنی مانند فرش نکات کلیدی درس جوانب: ج جانب، کناره ها فراخ: پهن ، وسیع دیبا: نوعی پارچه ابریشمی رنگین قندیل: چراغ ، ج قنادیل مختصر: کوتاه شده، کوچک، حقیر سریر: تخت پادشاه ، مسند ابوحامد محمد غزالی محمد غزالی (۴۵۰ — ۵۰۵ ه‍ )
ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد غزالی از دانشمندان بزرگ اسلامی 
است که در ایران، شهر توس دیده به جهان گشود. غزالی در نیشابور کسب علم 
می‌کرد. در سال 484 هـ.ق به منصب استادی در مدرسه نظامیه بغداد منصوب 
شد و چهار سال در آن مقام که بزرگ‌ترین پایگاه علمی آن زمان بود، ماند. وی 
در سی و چهار سالگی به فلسفه روی آورد و سپس وارد دوره‌ای از بحران عمیق 
معنوی شد که بیش از سه ماه به طول نینجامید. این شک همچون محرکی غزالی 
را به وارسی دقیق و همه جانبه عقاید خود وا داشت. او در سال 488 هـ.ق به 
زهد و عرفان روی آورد و آنچه را که در بغداد داشت،

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پکج پاورپوینت های دروس فارسی پایه نهم: (درس اول الی درس هفدهم)

پاورپوینت درس مشترک فارسی پایه هفتم، هشتم و نهم: ستایشبه نام خداوند جان و خرد

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم: آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم: عجايبِ صُنعِ حق تعالي

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم: مثل آيینه، كار و شايستگي

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم: هم نشين

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم: آداب زندگاني

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم: پرتوِ اُميد

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم: هم زيستي با مامِ ميهن

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم: راز موفّقيّت

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم: آرشی دیگر

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم: زنِ پارسا

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم: پيام آور رحمت

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم: آشناي غريبان، ميلادِ گل

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه نهم: پیدای پنهان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم: آرزو

پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه نهم: شازده كوچولو


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي

 پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 27 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

تدریس درس سوم
مثل آیینه،کار و شایستگی اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس نکته ادبی ارائه ی تکلیف آزمون ماهانه ( فردی و کتبی) 1- معنی هر واژه را بگویید.( 1/5 نمره) 
گردان سپهر ، حقّه ، اِنعام ، صنع ، دیبا ، محبس 2- مفهوم « هر یکی را هر چه به کار باید داد » چیست؟( 1 نمره) 3- مفهوم بیت زیر چیست؟( 1 نمره) 
« سعدیا راست روان گوی سعادت بردند راستی کن به منزل نرسد کج رفتار» 4- معنی یا مفهوم بیت ها و جمله های زیر را بنویسید.( 3 نمره) 
الف) ستودن نداند کس او را چو هست میان بندگی را ببایدت بست
ب) کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند نه همه مستمعی فهم کند این اسرار
ج) در زمین نگاه کن که بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده. 5-کامل کنید؟ (5/ نمره) در فکر رستنم پاسخ بداد کرم ................................ 6- آرایه های بیت زیر را نشان دهید. ( 1 نمره )
تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار 7- درجمله زیر دو گروه اسمی بیابید و هسته و وابسته ها را نشان دهید.(1)
« این همه آیات نشانه قدرت الهی است. » 8- « اسرار التوحید » اثر کیست و موضوعش چیست؟(1 نمره) اهداف آموزشی آشنایی با نمونه ای از نظم ادبی و: « زیبایی آفرینش» روش تدریس روش های پیشنهادی: روش مشارکتی کارایی تیم ۱- تشكيل تيم ها 
۲- مطالعه‎ي فردي قسمت تعيين شده 
۳- اجراي آزمون به صورت فردي 
۴- اجراي آزمون به صورت تيمي 
۵- تصحيح و نمره گذاري پاسخ فردي و تيمي 
6- رفع اشكال وجمع بندي انتقال مفاهیم درس با زبان تصاویر نکات کلیدی درس تشبیه:
نو جوانی تولد دوباره انسان است.
دیگران زبان نقد او و پنجره هایی هستند ...
آنها مثل آیینه همان قدر که خوبی ها را .... آینه چون نقش تو بنمود راست خودشکن آیینه شکستن خطاست چون: وقتی که ( حرف ربط) راست: درست ( قید) خود شکستن: کنایه از تواضع راست و خطا: تضاد
واج آرایی در حرف ن آینه ، آیینه( جناس) هنگامی که آینه تصویر و صورت تو را درست نشان داد ، از دیدن عیب هایت ناراحت نشو ، خود را بشکن . نظامی درخشان ترین سرایندة داستان های عشقی است که آذربایجان به ادبیات و تمام جهان تقدم داشته است؛ نظامی مخترع واقعی آیین قصه سرایی در شعر فارسی می باشد.نظامی دارای پنج مثنوی یا پنج گنج و یک دیوان شعر می باشد که عبارتند از:
1. مخزن الاسرار: 2260 تا 2400 بیت که حدوداً سال 570 سروده است.
2. خسرو و شیرین: منظومه ای است غنایی که 6500 بیت در سال 576 هـ .ق نوشته.
3. لیلی و مجنون: حدود 4700 بیت در سال 584 هـ.ق در مدت 4 ماه آن را سروده است.
4. هفت پیکر:یا هفت گنبد یا بهرام نامه که شاهکار نظامی است.
5. اسکندرنامه:بیش از 10000 بیت دارد و دو بخش می باشد بخش اول آن معروف به شرفنامه و بخش دوم آن معروف به اقبالنامه یا خردنامه می باشد.در سال 599 هجری قمری سروده شده است.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پکج پاورپوینت های دروس فارسی پایه نهم: (درس اول الی درس هفدهم)

پاورپوینت درس مشترک فارسی پایه هفتم، هشتم و نهم: ستایشبه نام خداوند جان و خرد

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم: آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم: عجايبِ صُنعِ حق تعالي

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم: مثل آيینه، كار و شايستگي

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم: هم نشين

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم: آداب زندگاني

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم: پرتوِ اُميد

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم: هم زيستي با مامِ ميهن

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم: راز موفّقيّت

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم: آرشی دیگر

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم: زنِ پارسا

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم: پيام آور رحمت

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم: آشناي غريبان، ميلادِ گل

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه نهم: پیدای پنهان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم: آرزو

پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه نهم: شازده كوچولو


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم هم نشين

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم هم نشين

 پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم هم نشين

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 32 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

درس چهارم فارسی نهم متوسّطه ی اوّل فرایند
تدریس درس چهارم
هم نشین اهداف درس آزمون گروهی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس نکته زبانی ارائه ی تکلیف آزمون تشخیصی ( گروهی) 1- معنی هر واژه را بنویسید.( 1/5 نمره) 
متاع ، زنگار ، بصیرت ، خروار ، فرتوت ، پندار 2- « مخزن الاسرار » اثر کیست؟ و درباره چیست؟( 1 نمره) 3- این شاعر بلند آوازه ایرانی در قطعه سرایی متبحر است و آرامگاهش در قم کنار صحن حضرت معصومه (س) قرار دارد. ( 5/ نمره) 4- ویژگی های مشترک دوست و آیینه چیست؟ ( 1 نمره) 5- مفهوم ابیات زیر را بگویید.( 2 نمره)
الف) همی دانه و خوشه خروار شد زآغاز هر خوشه خروار نیست
ب) مپیچ از راه راست بر راه کج چو در هست حاجت به دیوار نیست 6- مصراع دوم را بنویسید.(5/ نمره) آینه چون نقش تو بنمود راست ................................................... 7- آرایه های بیت زیر را بنویسید.( 1 نمره )
چو بفروختی از که خواهی خرید متاع جوانی به بازار نیست 8- با توجه به توضیح زیر از حکایت باغبان نیک اندیش و سخن ایشان پیام آن را بگویید.( 1 نمره )
دیگران کاشتند و ما خوردیم ، اکنون ما بنشانیم تا دیگران بخورند. 9- برای هر واژه دو هم خانواده بنویسید. ( 1 نمره)
مبصر مساعی 11- مرزبان نامه را چه کسی نوشته است؟ ( 5/ نمره) اهداف آموزشی آشنایی با: « تاثیر هم نشین» در ادب فارسی روش تدریس روش های پیشنهادی: روش مشارکتی اعضای تیم ۱- تشكيل تيم ها 
۲- مطالعه‎ي فردي قسمت تعيين شده 
۳- مشورت با اعضای گروه و تبادل نظر 
۴- گزارش سرگروه ها
۵- ارزشیابی تکوینی 
6- رفع اشكال وجمع بندي انتقال مفاهیم درس با زبان تصاویر دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی

دوست
نکات کلیدی درس خرسندی: خشنودی ، رضایت مصاحبت: هم صحبتی تشبیه و ارکان آن
مشبه: « مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا » 
مشبه به: « وزش نسیم دل انگیز »
وجه شبه: « ایجاد آرامش و سبکی و صفای روح»
ادات تشبیه : « همچون » دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد؟ ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد چه (صفت پرسشی) ذوق( هسته)  یک جا در نقش مفعول دیدار ( هسته) یار (مضاف الیه) غایب ( صفت) یک جا نهاد تشبیه جمله به جمله ( تشبیه مرکب)
مشبه( مصراع اول) مشبه به ( مصراع دوم )
حذف وجه شبه و ادات تشبیه آیا می دانی دیدار دوباره دوست دور افتاده چه لذت و شوقی دارد ؟ مثل ابری که تشنه ای را سیراب نماید. مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی( 690-606) شاعر و نویسنده بزرگ قرن هفتم است. سعدی در شیراز به کسب علم پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسه نظامیه به تحصیل مشغول شد. در سال 655 بوستان را به نظم آورد و در سال 656 گلستان را تالیف کرد. علاوه ب این ها قصاید، غزلیات ، قطعات، ترجیع بند، رباعیات ، مقالات و قصاید عربی دارد که همه را در کلیّات وی جمع کرده اند. ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی دودم به سر برآمد زین آتش نهانی زندگانی ( نهاد مصراع اول) دوست ( متمم)
دود به سر آمدن

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پکج پاورپوینت های دروس فارسی پایه نهم: (درس اول الی درس هفدهم)

پاورپوینت درس مشترک فارسی پایه هفتم، هشتم و نهم: ستایشبه نام خداوند جان و خرد

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم: آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم: عجايبِ صُنعِ حق تعالي

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم: مثل آيینه، كار و شايستگي

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم: هم نشين

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم: آداب زندگاني

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم: پرتوِ اُميد

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم: هم زيستي با مامِ ميهن

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم: راز موفّقيّت

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم: آرشی دیگر

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم: زنِ پارسا

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم: پيام آور رحمت

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم: آشناي غريبان، ميلادِ گل

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه نهم: پیدای پنهان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم: آرزو

پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه نهم: شازده كوچولو


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم آداب زندگاني

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم آداب زندگاني

 پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم آداب زندگاني

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 31 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

درس ششم فارسی سوم متوسّطه ی اوّل فرایند
تدریس درس شش
آداب زندگانی اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش زبانی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( به صورت گروهی) 1- درباره بیت زیر و شاعر آن صحبت کنید.( 1 نمره)
« هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید » 2- چه کسانی « گرگ هایی در جامعه گوسفندان » هستند ؟(5/ نمره) 3- با توجه به بیت زیر چرا باید از معاشرت با هم نشین بد پرهیز کرد؟ ( 1 نمره)
« با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند » 4- با توجّه به بیت های زیر پاسخ دهید.( 2 نمره )
تا توانی می گریز از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند
الف) « می گریز » چه نوع فعلی است؟
ب) در بیت اول بین واژه های قافیه چه آرایه ای وجود دارد؟
ج) چرا یار بد از مار بد بدتر است؟ 5- کدام اثر مولوی است که 26000 بیت دارد؟ (5/ نمره) 6- جدول زیر را کامل کنید. ( 1 نمره )

7- پرسش زیر انکاری است؟ یعنی چه؟( 1 نمره)
« چو بفروختی از که خواهی خرید متاع جوانی به بازار نیست » 8- هلن کلر کیست؟( 1 نمره ) 9- نخستین مجموعه شعر « اخوان ثالث » چه نام داشت؟ (5/ نمره) 10- « کهن بوم و بر » چگونه ترکیبی است؟ ( 5/ نمره) 11- معنی واژه ها را بنویسد.( 1 نمره) متعالی، متقاعد، نیکوخصال، مصائب اهداف آموزشی آشنایی با نمونه ای از نثر فارسی با محتوای اخلاقی روش تدریس روش های پیشنهادی: ببینید. نکات کلیدی درس مادام: تازمانی که ، همیشه مغیلان: نام درختی است خاردار ، در اصل ام غیلان یعنی مادر دیوان و غولان است. اصیل: صاحب نسب ، ریشه دار گوهری: اصیل ، با اصل و نژاد خیره: بیهوده ، عبث خاصّه: مخصوصاً داد: عدل ، انصاف سبقت ننماید: پیش دستی ننماید متقدم: پیشین ، قبلی محاوره:صحبت ، گفت و گو خوض ننماید: کنجکاوی نکند استراق سمع: دزدیده گوش دادن نکات کلیدی درس بدان که مردم بی هنر مادام بی سود باشد: بدان که انسان بی فضل و دانش همیشه بی فایده است. جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی ، گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود: تلاش کن که اگر چه با اصل و نژاد باشی ، علم و هنر هم داشته باشی زیرا فضل و هنر از اصل و نژاد برتر است. بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر را: بزرگی به عقل و دانش است نه به اصل و نژاد صحبت هیچ کس را به کار نیاید: برای هم صحبتی و دوستی هیچ کس سودمند نیست. چنگ در وی زن و از دست مگذار که وی همه را به کار آید: به او متوسل شو ( یاری بگیر) و او را از دست مده زیرا او برای همه سودمند است. خاصه کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد: به خصوص کسی را به کسی که پند نشنود که او خودش شکست می خورد( با سر به زمین می خورد ) نکات کلیدی درس داد ده تا داد یابی: عدل و انصاف کن تا با تو به عدل و انصاف رفتار کنند. پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدم طعن نکند: پس جواب خود را بگوید به گونه ای که بر فرد قبلی طعنه و سرزنش نزند. در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند، استراق سمع نکند.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پکج پاورپوینت های دروس فارسی پایه نهم: (درس اول الی درس هفدهم)

پاورپوینت درس مشترک فارسی پایه هفتم، هشتم و نهم: ستایشبه نام خداوند جان و خرد

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم: آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم: عجايبِ صُنعِ حق تعالي

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم: مثل آيینه، كار و شايستگي

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم: هم نشين

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم: آداب زندگاني

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم: پرتوِ اُميد

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم: هم زيستي با مامِ ميهن

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم: راز موفّقيّت

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم: آرشی دیگر

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم: زنِ پارسا

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم: پيام آور رحمت

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم: آشناي غريبان، ميلادِ گل

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه نهم: پیدای پنهان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم: آرزو

پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه نهم: شازده كوچولو


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم پرتوِ اُميد

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم پرتوِ اُميد

 پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم پرتوِ اُميد

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 41 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

درس هفتم فارسی نهم متوسّطه اوّل فرایند
تدریس درس هفت
پرتو امید اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس نکته ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی ) 1- جمله های زیر بخوانید و توضیح دهید.
« جهد کن اگر چه اصیل و گوهری باشی ، گوهر تن نیز داری. »
« در هر که این دو گوهر یابی چنگ در وی زن و از دست مگذار. »
« داد ده تا داد یابی .»
« در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود ، خوض نکند.» 
2- درباره کتاب های زیر توضیح دهید.
اخلاق ناصری 
قابوس نامه 3- معنی واژه های زیر را بگویید. مادام ، مغیلان ، گفتار خیره ، استراق سمع ، متقدم ، داعیه 4- مفهوم حکایت « شو خطر کن » چیست؟ 5- با توجه به جمله زیر پاسخ دهید؟
« داد ده تا داد یابی. »
الف) نقش واژه « داد » در دو جمله چیست؟
ب) چه آرایه هایی در این نوشته است؟ 6- نوع فعل های مضارع زیر را مشخص کنید.
شاید برویم ، می بندید ، دارد می نگرد ، کاش موفق شویم 7- حالا گروه ها پاسخ نوشتن را صفحه 54 را بررسی کنند. 8- سرگروه ها دفتر نوشتن گروه های دیگر را کنترل کنند. اهداف آموزشی آشنایی با نمونه ای از نظم فارسی و محتوای « امیدواری » روش تدریس روش پیشنهادی: روش تدریس تلفیقی 1- گروه بندی و شماره بندی اعضای گروه(1-2-3-4)
2- تقسیم درس به تعداد اعضای گروه
3- تقسیم وظایف هر فرد در گروه توسط سرگروه
4- بررسی محتوا و یادداشت و گزارش اعضا
5- بحث گروه ها و جمع بندی و توضیح دبیر درباره نکته ها
6- ارزشیابی تکوینی فردی و گروهی( چند گزینه ای)
7- بحث گروهی و بحث نوشتن و تکلیف پرتو امید درس هفتم تدریس درس کلمات ردیف: غم مخور
کلمات قافیه: 
( کنعان ، گلستان ، سامان ، خوش، خوان ، دوران ، پنهان ، طوفان مغیلان ، پایان ، حال گردان ، قرآن) مصراع اوّل با مصراع های زوج هم قافیه است.

پس قالب این شعرچیست؟چرا؟ حالا به بحث در زمینه های زبانی و ادبی و سایر نکات کلیدی این شعر می پردازیم: معنی: ای دل درد کشیده من، مأیوس مباش که حالت بهتر خواهد شد و آشفتگی های 
فکری تو آرام و قرار خواهند یافت. 
    دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت   
دایماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور

دور گردون: گردش روزگار     مراد: میل، خواست    
مصرع دوم آرایه ضرب المثل دارد. 
واج آرایی در «د» و «ر» 
جناس(گر – بر)
بیت نشان دهنده ناخرسندی کامل حافظ از گذر ایّام است . معنی: 
اگر چرخش روزگار حتّی دو روز مطابق میل ما نبود؛ نباید غم خورد. زیرا گذرِ زمان همیشه بر یک حالت باقی نخواهد ماند. هان، مشو نومید چون واقف نه‌ای از سرّ غیب  
باشد اندر پرده ، بازی‌های پنهان غم مخور

هان: آگاه باش (شبه جمله است).     
واقف: خبر دار، مطلع.   
نه ای: نیستی      سر: رمز، راز.        
غیب: عالم ملکوت، عالم بالا.    اندر: حرف اضافه(در).      

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پکج پاورپوینت های دروس فارسی پایه نهم: (درس اول الی درس هفدهم)

پاورپوینت درس مشترک فارسی پایه هفتم، هشتم و نهم: ستایشبه نام خداوند جان و خرد

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم: آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم: عجايبِ صُنعِ حق تعالي

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم: مثل آيینه، كار و شايستگي

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم: هم نشين

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم: آداب زندگاني

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم: پرتوِ اُميد

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم: هم زيستي با مامِ ميهن

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم: راز موفّقيّت

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم: آرشی دیگر

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم: زنِ پارسا

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم: پيام آور رحمت

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم: آشناي غريبان، ميلادِ گل

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه نهم: پیدای پنهان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم: آرزو

پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه نهم: شازده كوچولو


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم هم زيستي با مامِ ميهن

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم هم زيستي با مامِ ميهن

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم هم زيستي با مامِ ميهن

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 51 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

درس هشتم فارسی نهم متوسّطه ی اوّل فرایند
تدریس درس هشت
همزیستی با مام میهن اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف آزمون تستی فارسیپایه نهم دوره اوّل دبیرستان کاری از اسدی ، دبیر ادبیات شهرستان گرمی با آرامش 
گزینه های درست
را انتخاب نمایید. 1- معنی واژه « قندیل» کدام است؟ الف) یخ
ب) چراغ آویز
ج) خورشید
د) سکوت2- معنی کدام واژه با توجّه به املای آن نادرست است؟ الف) داعیه: انگیزه
ب) الوان: رنگ ها
ج) تنبیه: کتک زدن
د) عزیز: ارجمند3- املای کدام واژه با توجّه به معنای آن نادرست است؟ الف) زنگار: آلودگی و غبار
ب) صنع: احسان
ج) فرتود: پیر و سالخورده
د) متقدّم: پیشین4- کدام مصراع بیت زیر را کامل می کند؟
« در فکر رستنم پاسخ بداد کرم ..................................... » الف) یا پر برآورم بهر پریدنی
ب) در بسته تا به کی در محبس تنی
ج) کوشش نمی کنی پری نمی زنی
د) خلوت نشسته ام زین روی منحنی5- کدام واژه ها، بیت زیر را کامل می کند؟
« ستودن نداند کس او را چو ............
میان بندگی را بباید ................... » الف) هست ، بست
ب) بود ، شنود
ج) خواست ، بست
د) دید ، شنید


6- منظور از مصراع زیر چیست؟
« ماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهار » الف) خداوند شام و سحر را اراده کرده است. 
ب) خداوند آسمان را به هم خواهد ریخت. 
ج) همه چیز در ید قدرت خداست.
د) ماه و خورشید، ایجاد می کند شب و روز را


7- مصراع زیر به کدام گزینه مربوط است؟
« در زندگی مطالعه دل غنیمت است » الف) دل جویی کردن
ب) جرئت داشتن
ج) خودشناسی
د) خودخواهی8- در کدام مصراع کنایه وجود ندارد؟ الف) چو در هست حاجت به دیوار نیست
ب) مپیچ از راه راست بر راه کج
ج) زآغاز هر خوشه خروار نیست
د) جوانی گه کار و شایستگی است9- در کدام گزینه استفهام انکاری هست؟ الف) چه جای این حرص و هوس باطل است؟
ب) کوشش نمی کنی و پرّی نمی زنی؟
ج) به امیری خراسان چون افتادی؟
د) تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم راز موفّقيّت

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم راز موفّقيّت

 پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم راز موفّقيّت

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 29 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

درس نهم فارسی سوم متوسّطه ی اوّل فرایند
تدریس درس نه
راز موفّقیّت اهداف درس بررسی آزمون نوبت اول ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی ارزشیابی تکوینی ارائه تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی) 1- معنی واژه ها را بنویسید. (1/5) 
اِنعام ( ) میغ ( ) متاع ( ) 
استراق سمع ( ) احزان ( ) فراخنا ( )
2- نویسندگان این آثار را بنویسید.؟ (1) 
قابوس نامه ( ) سه روز برای دیدن ( ) 3- چرا سعدی پسر نوح را با سگ اصحاب کهف مقایسه می کند؟(1) 4- منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست؟(1)؟ 5- برای هر کدام مثال بنویسید.(1) 
صفت تفضیلی تخلص 6 – نوع فعل ها را مشخص کنید(1) 
خواهم خواند دارم می فهمم 
می خوانند شاید بپرسند 7. برای استفهام انکاری مثال شعری بنویسید.(5/)
8- هسته و وابسته گروه اسمی را مشخص کنید.(1) 
« مهم ترین آموزش غیر مستقیم حافظ » 9- کنایه ها را در بیت زیر مشخص کنید. (1)
« مپیچ از ره راست بر راه کج چو در هست حاجت به دیوار نیست » 10- با توجّه به بیت بنویسید.
« ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن 
وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور »
الف) منظور از « دل بد مکن و به سامان باز آمدن » چیست؟ (1) 
ب) منادا کدام است و چه آرایه ای در آن است؟(1) 11- معنی یا مفهوم بیت ها را بنویسید.(2)
الف) هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید
ب) کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند 
نه همه مستمعی فهم کند این اسرار 12- بیت های چهارم شعرهای حفظی خود را بنویسید (2) نمره روخوانی و روان خوانی : 5 نمره اهداف آموزشی آشنایی با مشاهیر ایران« خواجه نصیرالدّین توسی و ابوریحان بیرونی » روش تدریس روش های پیشنهادی: آماده سازی چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان چو: اگر خواهی: می خواهی( مضارع اخباری) نامت جاودان بود: جمله سه جزیی اسنادی مکن: نکن( فعل نهی) روشنم می دارد: مرا آگاه و سازد. اگر می خواهی نامت جاودانه و ماندگار باشد، نام نیک بزرگان را ضایع مکن. نسبت به آن ها ناسپاسی نکن. بوستان سعدی یا سعدی‌نامه نخستین اثر سعدی است، در مضامین حکمی و اخلاقی که در سال ۶۵۵ ه . ق پایان یافته‌است. 
سعدی این اثر را زمانی که در سفر بوده است، سروده و هنگام بازگشت به شیراز آن را به دوستانش عرضه کرده است.
ده باب است:
عدل، احسان، عشق، تواضع ، رضا ، ذکر ، تربیت ، شکر، توبه
مناجات نکات کلیدی درس راز موفقیّت: ترکیب وصفی مناظره: جدل و بحث و گفت و گو حاسب: کمال الدین محمد حاسب از ریاضی دانان نامی و استاد خواجه نصیر طنین: صدا ، آواز درخت وجود نصیرالدین: تش

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پکج پاورپوینت های دروس فارسی پایه نهم: (درس اول الی درس هفدهم)

پاورپوینت درس مشترک فارسی پایه هفتم، هشتم و نهم: ستایشبه نام خداوند جان و خرد

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم: آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم: عجايبِ صُنعِ حق تعالي

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم: مثل آيینه، كار و شايستگي

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم: هم نشين

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم: آداب زندگاني

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم: پرتوِ اُميد

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم: هم زيستي با مامِ ميهن

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم: راز موفّقيّت

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم: آرشی دیگر

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم: زنِ پارسا

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم: پيام آور رحمت

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم: آشناي غريبان، ميلادِ گل

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه نهم: پیدای پنهان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم: آرزو

پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه نهم: شازده كوچولو


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم آرشی دیگر

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم آرشی دیگر

 پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم آرشی دیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 33 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

آرشی دیگر اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی) 1- درک مطلب 
الف) نویسنده در درس « راز موفقیّت » خواجه نصیرالدین توسی را به چه چیزی 
تشبیه کرده است؟ چرا؟
ب) معلّمان خواجه نصیرتوسی چه کسانی بودند؟
ج) فرق بین واژه های « فَراست و فِراست » چیست؟
د) این سخن از کیست و چه ارتباطی با درس دارد؟
« اطلب العلم من المهد الی اللهد » 2- درباره هر کدام به صورت بسیار کوتاه توضیح دهید.
ابوریحان بیرونی ، اخلاق ناصری 3- معنی واژه ها را بیان کنید.
تعرّض ، رمق ، شیون ، سیمگون ، فام ، 4- در جمله های زیر نوع فعل ها را مشخص کنید.
دریاها توفانی و پرموج خواهد شد. به آسمان می نگرم و غرق اندیشه و خیال می شوم. جوان پرسید: برای چه به ماه و ستارگان می اندیشی. 5- درباره نقش واژه ها در جملات زیرتوضیح دهید.
پیامبر اکرم فرمودند: ز گهواره تا گور دانش بجوی. 5- بررسی تکالیف و فعّالیّت های گروهی اهداف آموزشی آشنایی بانمونه نظم معاصر و شخصیّت مذهبی « شهید فهمیده » روش تدریس روش های پیشنهادی: ایجاد انگیزش نکات کلیدی درس فوق باور: فراتر از باور، باورنکردنی کیسه های خاکی و خونی ، خط مرزی
هر دو ترکیب وصفی خانه های خاک و خون خورده و مهد شیران و دلیران : تشبیه
چشم دوختن شهر و چشم افق و دهان تانک : تشخیص ، مراعات نظیر صدا زدن شهر: تشخیص
شیر مردان : تشبیه هر دو مصراع 2 جمله است. بی گمان : قید
فصلی : مسند 
نهاد: امروز تنگ شدن خانه: کنایه از نابسامانی کم رنگ شدن:
کنایه از بی ارزش شدن به جوش آمدن خون: کنایه از نهایت خشم تشبیه: خون مثل موج کنایه از ترک تعلّقات کنایه: نزدیک دشمن شده بود/ کودک خیلی کوچک بود کودک تنها: موصوف و صفت کنایه:همه به او می نگریستند. که( پرسشی) : مسند چه: مفعول صحنه جانبازی: مسند خورشید ایمان: اضافه تشبیهی تیغ آتش خیز: شمشیر بران: وصفی خشم و آتش: تشبیه تمام این مصراع بیانگر این مفهوم کنایی است که: او این دلاوری ها را از نیاکانش به ارث برده بود. دستان:
لقب زال پدر رستم. چون که به افسون مشهور بود که سیمرغ پیش او حاضر می شد. لقبی که زال بر او نهاده بود. آرش:
آرش نام پهلوان ایرانی از قله دماوند تیری بیفکند که از بامداد تا نیمروز برفت و به کنار جیحون فرود آمد و جیحون مرز شناخته شد. سیاوش:
از پهلوانان و شخصیت های معصوم شاهنامه و فرزند کاووس است.
هر دو مصراع مفهوم خشم دارد. مصراع های بعد از گفت در داخل گیوه « مفعول » است. تشبیه. کوه متمم است. تکبیر مثل پرنده پر باز کرد: صدای تکبیر بلند شد کودک نارنج به کمر بسته تشخیص . زیر تانک رفت. تل: تپّه تشبیه تانک ها به تپّه تشخیص، دست و دشت: جناس تشخیص و تحسین همه چیز مجاز مردم شهر ، نشانه بیداری واکرد: باز کرد ، فعل پیشوندی پرچم بر فراز گنبد: کنایه از پیروزی حسین فهمیده: 
فرزند محمد تقی است که در خانواده ای مذهبی در سال 1346 در قم به دنیا آمد

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پکج پاورپوینت های دروس فارسی پایه نهم: (درس اول الی درس هفدهم)

پاورپوینت درس مشترک فارسی پایه هفتم، هشتم و نهم: ستایشبه نام خداوند جان و خرد

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم: آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم: عجايبِ صُنعِ حق تعالي

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم: مثل آيینه، كار و شايستگي

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم: هم نشين

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم: آداب زندگاني

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم: پرتوِ اُميد

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم: هم زيستي با مامِ ميهن

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم: راز موفّقيّت

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم: آرشی دیگر

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم: زنِ پارسا

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم: پيام آور رحمت

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم: آشناي غريبان، ميلادِ گل

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه نهم: پیدای پنهان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم: آرزو

پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه نهم: شازده كوچولو


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم زنِ پارسا

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم زنِ پارسا

 پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم زنِ پارسا

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 29 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:


درس یازدهم فارسی سوم متوسّطه اوّل فرایند
تدریس درس یازده
زن پارسا اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش زبانی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( ارزشیابی تشخیصی) 1- معنی واژه ها را در جمله تشخیص دهید.(1 نمره )
الف) آسمان از شوق دف می زد
ب) ناگهان تکبیر پر واکرد
ج) شط خرّمشهر کف می زد
د) در چنان حالی هراس انگیز / شهر از آن سوی سنگرها / شیرمردان را صدا می زد 2- مصراع « آن طرف نصف جهان با تانک های آتشین در راه»یعنی چه ؟ (1 ) 3- معنی یا مفهوم نمونه های زیر را بگویید. (2 نمره)
الف) خون میان سنگر آزادگان جوشید ب) چشم در چشم افق می دوخت.
ج) صد هزاران چشم قاب عکس کودک شد
د) عمل به مرد ، بزرگ و شریف گردد. 4- در بیت زیر تلمیح وجود دارد. یعنی چه؟ (1 نمره)
« در دلش خورشید ایمان را نمی دیدند / تیغ آتش خیز دستان را نمی دیدند » 5- شعر « آرشی دیگر» دیگر از کیست؟ از آثارش یک مورد بگویید. (1/5)
6- با مصدر « شناختن » فعل های زیر را بگویید.(1/5نمره)
الف) ماضی نقلی ب) مضارع مستمر ج) مستقبل
7- کتاب « بهارستان » اثر کیست و به تقلید از کدام کتاب نوشته شده است؟ ( 1 نمره)
8- کامل کنید . (1) این درس یادآور ................................................
اهداف آموزشی آشنایی با « بزرگان علم ودین و اخلاق آن ها» روش تدریس روش های پیشنهادی: ایفای نقش ایجاد انگیزش و آماده سازی نکات کلیدی درس پارسا: پرهیزگار، شخصی که حفاظت از خود و نفس کند، باعفت و پاک دامن در وجود آمد: به دنیا آمد جامه: پارچه دوخته یا نادوخته ، لباس پدر او را سه دختر بود: برای پدر او سه دختر وجود داشت.
( را در معنی حرف اضافه و مالکیّت ، سه دختر: نهاد، بود فعل غیر اسنادی ) رابعه چهارم بود : معنی رابعه چهارم و در اینجا مسند. عیال : جمع عَیل زن و فرزند مرد ، در تداول فارسی به معنی همسر است. کاربرد قلاب [] ، نویسنده مطالبی را که از متن اصلی به نظرش حذف شده داخل قلاب می نویسد: [ از ] شفاعت: ش به فتح و کسر: عفو خواهی ، وساطت ، درخواست عفو کسی بمرد: بـ پیشوند در قدیم برای تاکید بر سر فعل ماضی آمده است: مرد نکات کلیدی درس قحطی: خشک سالی ، نایابی متفرِّق: پراکنده ، پریشان درم: درهم، سکه نقره ، ده یک دینار الهی! غریبم و بی مادر و پدرو اسیرم و دست شکسته.
به نظر5 جمله : الهی- غریبم-بی مادر و پدرم-اسیرم- دست شکسته ام مرا از این همه هیچ غم نیست: مرا : برای من(متمم) از این همه( متمم)
هیچ غم (نهاد) نیست( فعل غیر اسنادی) هیچ ( صفت مبهم) غم( هسته) فردا جاهیت خواهد بود:فردا( قیامت) جاهیت( جاه تو): ( بزرگی مقام تو)
فردا( قید) جاه ( نهاد) ت ( مضاف الیه) خواهد بود( فعل غیر اسنادی) مقرَّبان: نزدیک شدگان. مقرَّبان آسمان: فرشتگان دایم روزه داشتی: روزه می داشت( روزه می گرفت: ماضی استمراری) نکات کلیدی درس نماز کردی و تا روز برپای بودی: ( ی) استمرار: فعل ماضی استمراری الهی! تو می دانی که هوای دل من در موافقت فرمان توست و روشنایی چشم من در خدمت درگاه تو: 4 جمله 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 

محصولات مرتبط:

پکج پاورپوینت های دروس فارسی پایه نهم: (درس اول الی درس هفدهم)

پاورپوینت درس مشترک فارسی پایه هفتم، هشتم و نهم: ستایشبه نام خداوند جان و خرد

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم: آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم: عجايبِ صُنعِ حق تعالي

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم: مثل آيینه، كار و شايستگي

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم: هم نشين

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم: آداب زندگاني

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم: پرتوِ اُميد

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم: هم زيستي با مامِ ميهن

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم: راز موفّقيّت

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم: آرشی دیگر

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم: زنِ پارسا

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم: پيام آور رحمت

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم: آشناي غريبان، ميلادِ گل

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه نهم: پیدای پنهان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم: آرزو

پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه نهم: شازده كوچولو


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم پيام آور رحمت

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم پيام آور رحمت

 پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم پيام آور رحمت

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 28 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

تدریس درس دوازده
پیام آور رحمت اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش زبانی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف آزمون ماهانه 1- معنی واژه ها را بیان کنید.(2 نمره)
الف) فریادهای کودکانه اش بحث و مناظره با دیگر شاگردان بود.
ب) به تشنه ای می مانست که در بیابان تشنه به آبی می رسد.
ج) ماه که چون ظرفی سیمگون می درخشد.
د) مردم بیمار با کلمات مقطّع از دوست دانشمندش تمنّا کرد.
هـ) ازتمام تانک ها تنها / تلّی از خاکستر خاموش / ماند...
و) ابلیس زهره ندارد که گرد او گردد، تو خود را مرنجان ای طرّار.
ز) عملی خسیس به وی داد. 2- معنی یا مفهوم جمله ها و مصراع را بنویسید.( 3 نمره)
الف) هر روز درخت وجود نصیرالدّین پربارتر می شد.
ب) کم کم شمع وجودش به خاموشی می گرایید.
ج) چشم در چشم افق می دوخت.
د) از کمند آرزوها رست/ چشم در چشم دشمن کرد 
هـ) الهی تو می دانی که هوای دل من در موافقت فرمان توست. 3- به سوالات تاریخ ادبیّات پاسخ دهید. (2 نمره)
الف) مولّفان این آثار را مشخص کنید. آفرین بر جان بابا بهارستان
ب) تذکره الاولیا اثر کیست و موضوعش چیست؟ 4- در بیت های زیر چه آرایه ای وجود دارد؟ (1/5 نمره)
الف) در رگش خون سیاوش را نمی دیدند
ب) از تمام تانک ها تنها / تلی از خاکستر خاموش/ ماند روی دست های دشت 5- نوع فعل های جمله های زیر را مشخص کنید.(1 نمره) 
الف) برای چه به ماه و ستاره می اندیشی؟
ب) آن ها آبروی دوستان را برده اند. 6- لحن درس آرشی دیگر چگونه است؟ ( 5/ نمره) اهداف آموزشی آشنایی با « خصوصیّات اخلاقی پیامبر اکرم (ص)» روش تدریس روش های پیشنهادی: با تصاویر گفت و گو کنید: علم دین بام گلشن جان است نردبان عقل و حس انسان است گلشن: گلستان گروه های اسمی « بام گلشن جان » و « نردبان » مسند هستند. تشبیه:
تشبیه علم دین به بام تشبیه جان به گلشن 
تشبیه عقل و حس به نردبان علم و شناخت دین مثل بام نقطه اوج و ترقّی جان انسانی است که برای رسیدن به این رشد و ترقی عقل و حس به مانندد نردبانی است. نکات کلیدی درس سرشار: لبریز، ریختن از سر ( شار: ریختن ) مرز مکانی و رنگ روزگار ویژه ای ندارد: سخنان پیامبر محدود به زمان و مکان خاصی نیست.( فراتر از زمان ها و مکان هاست.) طنین: صدا ، آواز فراتر: بالاتر ، برتر مشتاق: علاقمند ، شوق زده آبشخور: چشمه ، سرچشمه پیامد:بازتاب ، عارضه ، واکنش جمله:تمام ، همه ، یکسره گشاده روی: خندان ، شادان رنجور: بیمار ، رنج کشیده ، غمگین قهر: ضد آشتی، پیوند دوستی دو نفر به بخورد و همدیگر را ترک کنند. « ابوذر غِفاری» (جُندب بن جُناده) از قبیله غِفار و از پیشگامان در اسلام بود. او را چهارمین یا پنجمین مسلمان تاریخ می‌دانند. ابوذر از ساکنین شهر مکه نبود؛ بلکه در اطراف آن شهر می‌زیست. وقتی خبر ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شنید، به مکه شتافت و اسلام آورد.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.